• Nationale ombudsman: ‘Langzaam beweging in aanpak problemen vrouwenopvang’

  Er komt langzaam beweging in de aanpak van de knelpunten rond de vrouwenopvang, schrijft Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in zijn rapport 'Vrouwen uit de knel? Het vervolg'. Bij de aanmelding voor opvang en tijdens het verblijf knelt het iets minder. Maar vooral in de aanpak van knelpunten rond de uitstroom uit de opvang hebben Rijk en gemeenten nog stappen te zetten. Het tempo is te laag. De Ombudsman en ook de Federatie Opvang hebben daar zorgen over.

  Rol Rijksoverheid essentieel bij gemeente-overstijgende problemen
  De Federatie Opvang herkent de bevindingen van de Nationale Ombudsman en steunt de processtappen die landelijk onder coördinatie van VWS zijn gezet. Eens te meer blijkt dat in een gedecentraliseerd stelsel de coördinerende rol van het Rijk van groot belang is bij problemen die de individuele gemeente overstijgen.

  “Ontoelaatbaar dat geen plek beschikbaar is bij code rood”
  De Nationale Ombudsman vindt het ontoelaatbaar dat het voorkomt dat cliënten met ‘code rood’ (acuut levensgevaar’) soms geen plek kunnen krijgen. Het capaciteitstekort dat hij signaleert kent meerdere oorzaken, zoals een tekort aan betaalbare huisvesting en een hoge schuldenlast van de cliënten. Dit ontslaat de gemeenten niet van de wettelijke plicht om te zorgen voor voldoende opvangcapaciteit. Minister de Jonge van VWS bevestigde deze wettelijke verplichting onlangs nog op 25 april in een overleg in de Tweede Kamer. Hij gaf niet aan hoe de gemeenten gezamenlijk deze opvangbehoefte moeten bepalen en onderling verdelen.
  De Federatie Opvang roept het rijk op ook op dit punt de coördinerende rol op zich te nemen en erop toe te zien dat de gemeenten hun wettelijke taak nakomen.

  Ter informatie: persbericht Nationale Ombudsman

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.