• Minister De Jonge spreekt met jongeren over zorgpunten kinderrechten

  Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft gisteren als verantwoordelijk bewindspersoon de lijst met kinderrechtenzorgpunten in ontvangst genomen, die het Kinderrechtencollectief heeft ingediend bij het VN-Kinderrechtencomité. Het Kinderrechtencollectief wordt vergezeld door Priscilla en Marissa, twee ervaringsdeskundige jongeren. Zij gaven de minister een hersenkraker mee voor deze zomer, zodat hij op een creatieve wijze op zoek kan naar manieren om de situatie voor alle kinderen in Nederland te verbeteren.

  “De verhalen van Priscilla en Marissa komen echt binnen. Helaas hoor ik dit niet voor het eerst”, zegt De Jonge. “Je ziet vaak dat bijvoorbeeld kindermishandeling, armoede en jeugdhulp grote impact hebben op een kinderleven. Ik trek me dat zeer aan.” De lijst met knelpunten betreffende de naleving van kinderrechten, die is samengesteld met input van 80 organisaties en kennisinstituten, wordt gekleurd door de verschuiving van overheidstaken van de staat, met name jeugdzorg, naar gemeenten.

  ”Vrijheidsbeperking wordt in de jeugdzorg regelmatig toegepast en je moet steeds wennen aan nieuwe begeleiders. Het is voor een kind vaak onduidelijk wat een volgende stap is. Dit maakt de ervaring in jeugdzorg traumatisch”, zegt Priscilla (17). Plaatsingen in de gesloten jeugdzorg moet korter en vaker voorkomen worden, benadrukt de minister. “Belangrijk is dat we ook stoppen met het separeren en afzonderen van kinderen. Daar wordt geen enkel kind beter van. We zijn momenteel bezig met verbeteringen door te voeren in de gesloten jeugdzorg. Andere zorgpunten die Priscilla benadrukt, behoeven uiteraard ook aandacht”, aldus De Jonge.

  Eerste stap in vijfjaarlijks proces
  De lijst (de list of issues) die het Kinderrechtencollectief heeft ingebracht, is een eerste stap in de vijfjaarlijkse procedure, waarin de Nederlandse staat aan de Verenigde Naties rapporteert over de naleving van kinderrechten in Nederland. Het VN-Kinderrechtencomité drukte Nederland in 2015 al op het hart om ervoor te zorgen dat alle gemeenten (ook de Caribische gemeenten) over genoeg capaciteit en budget beschikken om de nieuw aangewezen taken in de jeugdzorg te kunnen uitvoeren zonder negatieve gevolgen voor de kwaliteit en beschikbaarheid van diensten voor kinderen.
  Ook uitte het comité haar zorg over de toename van armoede onder kinderen en gaf de staat de aanbeveling de kinderen te laten profiteren van armoedebestrijding.
  Volgend jaar moet de minister aan het VN-Kinderrechtencomité rapporteren over de naleving van kinderrechten door Nederland. “We zijn benieuwd met welke uiteindelijke vragen het Comité komt in oktober en gaan die het jaar daarna zorgvuldig beantwoorden”, sluit De Jonge af.

  Kinderrechtencollectief
  In het Kinderrechtencollectief bundelen organisaties hun krachten om op te komen voor de belangen van kinderen en toe te zien op de borging van kinderrechten in Nederlandse wet, beleid en praktijk. Het Kinderrechtencollectief bestaat uit de kernleden Defence for Children, Kinderpostzegels, Nationale Jeugdraad, Save the Children, Terre des Hommes en UNICEF Nederland, met als adviseur het Nederlands Jeugdinstituut.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.