• Meldplicht datalekken
  10 jul 2016

  Meldplicht datalekken

  Op 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken ingegaan. Deze meldplicht houdt in dat organisaties direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zodra zij een ernstig datalek hebben. De AP heeft beleidsregels opgesteld om organisaties te helpen bij het bepalen of er sprake is van een datalek.

  Voldoen aan wet- en regelgeving m.b.t. privacy en gegevensbescherming en hoe vorm en inhoud te geven aan de nieuwe functie Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) is primair van belang. 

  Een ander aspect is het voorkomen van datalekken. Hoe groot is, gezien de huidige werkwijze van de organisatie, de kans op een datalek en welke stappen zijn er nodig om te komen tot een lager risico ter voorkoming van datalekken.

  Een aantal leden van de FO is ook lid van GGZ Nederland en/of de RIBW alliantie. GGZ Nederland ontwikkelt een modelprotocol meldplicht datalekken. De RIBW alliantie is gestart met een plan van aanpak ‘Compliance in het sociaal domein: privacy en gegevensbescherming’. Bij dit plan van aanpak zijn een deel van de RIBW alliantie leden betrokken. De eerste fase van dit plan van aanpak moet een individueel verbeterplan opleveren. De tweede fase is gericht op het behalen van een volwassenheidsniveau van de gegevensbeschermingszegel.

  Voor vragen en opmerkingen over dit onderwerp kan u terecht bij G. van Dam (g.vandam@opvang.nl, 06-151 242 97).

   

   

   

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.