• Meer mensen met een psychische stoornis in nachtopvang

  Uit onderzoek in opdracht van het Leger des Heils is gebleken dat er meer verwarde mensen op straat zijn. Er is veelal sprake van een psychiatrische stoornis waardoor de druk op de laagdrempelige opvang toeneemt. Dakloze psychiatrische patiënten verblijven in de nachtopvang waar gespecialiseerde zorg niet voor handen is. In een uitzending van het NOS Journaal riep Cornel Vader van het Leger des Heils op om te zorgen voor voldoende plekken beschermd wonen en inzet van psychiatrische deskundigheid.

  In het persbericht naar aanleiding van het onderzoek zegt Cornel Vader onder meer: “We zien ook dat de opvang verstopt raakt. Mensen blijven langer zitten door gebrek aan doorstroommogelijkheden en de ernst en complexiteit van de problematiek waar ze in zitten”.

  Onderzoek
  Via een onafhankelijk onderzoek, verricht in de laagdrempelige dag- en nachtopvang van het Leger des Heils, blijkt dat bij 53% van de bezoekers sprake is van een psychische stoornis. 40% heeft een verstandelijke beperking. Bij 56% van de onderzochten is een verslaving vastgesteld en bijna de helft heeft een persoonlijkheidsstoornis. Er is bij 57% van deze groep sprake van agressief, intimiderend en bedreigend gedrag. Ruim de helft heeft ooit in de gevangenis gezeten. Ruim 40% van de groep heeft geen zorgverzekering. Deze mensen hebben dus blijvend hulp en begeleiding nodig. Hetzij zelfstandig met begeleiding in een eigen huis, dan wel in een beschermde woonvorm.

  Oplossingen

  Het Leger des Heils pleit voor meer kleinschalige beschermd woonplekken. Er is meer psychiatrische kennis op straat nodig, bijvoorbeeld door deze expertise aan sociale wijkteams en laagdrempelige opvangvoorzieningen toe te voegen.

  Reactie GGZ Nederland
  Voorzitter Jacobine Geel reageerde namens GGZ Nederland: “We zijn het eens met het Leger des Heils dat mensen met psychische klachten behandeling nodig hebben en ook moeten kunnen krijgen, en trekken hierin graag gezamenlijk op. Ook wij signaleren een groeiende groep mensen die kortdurend of op meer structurele basis opvang nodig hebben. We zijn daarom blij dat de verschillende betrokken partijen (ggz, politie, ggd, Platform ggz, de VNG, maar ook VWS en VenJ) zich hebben verenigd in het ‘Aanjaagteam Verwarde personen’. De hoop en verwachting is dat dit team op korte termijn met concrete voorstellen komt om aan de ene kant de acute opvang beter te regelen, en aan de andere kant te voorkomen dat mensen in een situatie belanden waarin ze die zorg nodig hebben. Een stabiele woonomgeving en vormen van werk en/of dagbesteding zijn hiervoor belangrijke voorwaarden”.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.