• Meer mensen dan ooit in daklozenopvang en beschermd wonen

  De Federatie Opvang constateert op basis van registratiecijfers van leden over 2017, dat meer mensen dan ooit een beroep doen op maatschappelijke opvang en beschermd of begeleid wonen. In 2011 ging het om in totaal 54.000 mensen, in 2015 om 58.000 mensen, in 2016 om ruim 60.000 mensen en in 2017 om iets meer dan 70.000 mensen. Meer mensen dan ooit zijn aangewezen op een opvang- of zorginstelling om te kunnen wonen en leven. Donderdag 20 december 2018 spreekt de Tweede Kamer met staatssecretaris Blokhuis over beschermd wonen en maatschappelijke opvang. De Federatie Opvang luidt daarom de noodklok. Het overheidsbeleid veroorzaakt dakloosheid.

  Afhankelijkheid van zorg om te kunnen wonen neemt toe
  Meer mensen aan de onderkant van de samenleving zijn afhankelijk van een zorg- of opvanginstelling om aan onderdak te komen. Er is een absolute schaarste aan kleine en betaalbare woningen voor bijvoorbeeld jongeren die de jeugdzorg verlaten of voor patiënten die ontslagen worden uit een ggz kliniek. Ook mensen die zelfstandig kunnen wonen en uitstromen uit een opvanghuis of beschermd wonen, lukt het nauwelijks op eigen houtje een woning te vinden. Alleen met begeleiding en zorg van een zorginstelling kunnen deze mensen terecht op de woningmarkt. Opvanginstellingen verhuren steeds meer woningen aan cliënten en staan dan garant voor huurbetaling en beheer.

  ‘Zelfredzame dakloze mensen’
  De opvanginstellingen zien vaker dat mensen die vroeger een beroep op hun familie of vrienden zouden doen, dat niet meer doen. De oorzaak daarvan is gelegen in de overheidssystemen die uitkeringen en toeslagen afhankelijk hebben gemaakt van de samenstelling van een huishouden. Indien dakloze mensen zich inschrijven bij vrienden of familie, loopt de familie het risico dat hun uitkering wordt verlaagd en hun toeslagen in gevaar komen.
  Ook is het inschrijven bij een gemeente afhankelijk gemaakt van het volgen van een zorgtraject. Iemand die door relatiebreuk op straat komt, kan zich via een opvanginstelling inschrijven bij de gemeente. Daar is een hulptraject aan verbonden. Terwijl eigenlijk alleen een oplossing nodig is voor hun woningnood. Of het zijn mensen die wel hulp nodig hebben bij het saneren van schulden en het vinden van nieuwe woonruimte, maar die geen zorg nodig hebben.

  Overheidsbeleid veroorzaakt dakloosheid
  Een stapeling van overheidsregels veroorzaakt dakloosheid, zoals de kostendelersnorm, het terugvorderen van toeslagen en belemmeren van inschrijving in de Basisregistratie Personen. De kostendelersnorm houdt in dat iemand op zijn uitkering wordt gekort door de gemeente indien hij een dakloos familielid onderdak biedt. De Belastingdienst kan toeslagen terugvorderen bij verandering van huishouden-samenstelling. De Wet Passend Toewijzen belemmert dat twee mensen met elk een laag inkomen samen een woning kunnen delen: het gezamenlijk inkomen is dan te hoog voor een sociale huurwoning. De uitvoering van de Wet op de Basisregistratie Personen verhindert dat dakloze mensen zich kunnen inschrijven bij gemeenten. De Rotterdamwet zorgt dat mensen met een laag inkomen niet in een wijk kunnen wonen waar betaalbare woningen staan. De overheid is de grootste schuldeiser van mensen met problematische schulden.
  Jan Laurier, voorzitter van de Federatie Opvang, zegt hierover: “Het aanpakken van contraproductieve regels als de kostendelersnorm en het sterk vereenvoudigen van de toeslagen, moet de hoogste prioriteit krijgen. Nu betaalt het zorgstelsel de kosten van dakloosheid en overheidsincasso en worden steeds meer mensen afhankelijk gemaakt van de zorg om te kunnen wonen”.

  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Voor meer informatie: Rina Beers 06 13 84 64 84
  De Vereniging Federatie Opvang is de branchevereniging voor de maatschappelijke opvang, begeleid & beschermd wonen en vrouwenopvang. www.opvang.nl

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.