• Maatschappelijke opgaven Wonen, Zorg en Welzijn vragen om nadere samenwerking

  Zeven brancheorganisaties verkennen samenwerking op 17 september in de middag: uw inbreng is nodig! De maatschappelijke opgaven in Nederland worden complexer en vragen samenwerking en kennisuitwisseling die branche overstijgend is. Daarom verkennen de brancheorganisaties GGZ Nederland, RIBW Alliantie, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Federatie Opvang en Sociaal Werk Nederland, ActiZ en Aedes op welke manier zij meer resultaat kunnen bereiken. Zij werken in 2018 aan de opzet van een nieuwe programmatische samenwerking. Centraal staan hierbij de opgaven die deze partijen met elkaar delen: ‘extramuralisering/huisvesting’, ‘scheiden van wonen zorg/vastgoedsturing’, ‘kwaliteit van de buurt’ en ‘nieuwe woonconcepten’.

  Kenniscentrum
  De beoogde samenwerking verbreedt de huidige samenwerking die ActiZ en Aedes momenteel hebben via het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (KCWZ). De verbreding is gewenst omdat vraagstukken steeds complexer en meer branche overstijgend worden. Daarnaast wordt in de samenwerking meer dan voorheen ingezet op het vergroten van de betrokkenheid van leden van de brancheorganisaties. Op deze manier kan lokaal/regionaal impact gemaakt worden.

  Werkconferentie voor leden
  Om bij de achterban te toetsen waaraan men vooral behoefte heeft en om elkaar te inspireren, wordt op 17 september een werkconferentie gehouden, die voor u als directie/bestuurder van instellingen en managers wonen en zorg wordt georganiseerd. De werkconferentie wordt geopend door een inspirerende spreker die feitelijk inzicht geeft in de opgave waar de branches voor staan: het ‘zo gewoon mogelijk’ laten wonen en participeren van kwetsbare mensen. In vier deelsessies komen concrete projecten en voorbeelden aan de orde, die passen bij de vier maatschappelijke thema’s.

  De brancheorganisaties willen graag in gesprek over hoe de samenwerking verloopt in uw regio. Kunnen de branches hieraan een bijdrage leveren en zo ja, hoe? En waar is samenwerking tussen de branches onontbeerlijk? Aan een gezamenlijk programma wordt nu door genoemde partijen hard gewerkt. Uw bijdrage is onmisbaar. Op basis van de uitkomsten van deze werkconferentie wordt de samenwerking tussen de brancheorganisaties verder ontwikkeld.

  Datum en tijd:
  maandag 17 september
  13.00 - 16.00 uur (inlooplunch vanaf 12.30 uur) met borrel na afloop

  Waar:
  Koninklijke Visio, Amersfoortsestraatweg 180, 1272 RR Huizen

  Doelgroep:
  Leden van Aedes, ActiZ, VGN, GGZ Nederland, Federatie Opvang, RIBW Alliantie en Sociaal Werk Nederlands

  Aanmelden:
  Aanmelden kan via de website van ActiZ


  U kent het KCWZ vooral van kennisuitwisseling. De waardevolle elementen van het KCWZ, dat sinds 2002 bestaat, worden daarom behouden. Deze komen terug in de nieuwe samenwerking of worden op een andere manier geborgd. Dit gaat onder andere om de kennisfunctie en congressen, zoals bijvoorbeeld ‘Expeditie Begonia’ (de editie van 2018 vindt 10 oktober plaats met o.a. minister Hugo de Jonge). Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg in de huidige vorm stopt officieel per 1-1-2019. Uiteraard gaat de dienstverlening van het Kenniscentrum tot die datum gewoon door.

  Voor meer vragen k.vanbrunschot@opvang.nl

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.