• Ledenbijeenkomst over i-standaarden in het sociaal domein en de WLZ

  Op 7 november 2019 organiseren Federatie Opvang, de RIBW Alliantie en GGZ Nederland een ledenbijeenkomst over de i-standaarden voor de WLZ, de WMO en de Jeugdzorg.

  Het berichtenverkeer wordt de komende jaren gemoderniseerd. Langzamerhand zullen we overgaan van het huidige estafettemodel naar een netwerkmodel. Wat betekent dit voor uw informatie-uitwisseling met gemeenten en zorgkantoren? Wat betekent dit voor het werk van de medewerkers op uw administratieve afdelingen? Wat kost het en wat levert het op?
  De bijeenkomst is bedoeld voor informatiemanagers, hoofden administratie, controllers en overige betrokkenen en belangstellenden.

  Modernisering berichtenverkeer van een estafettemodel naar een netwerkmodel
  7 november 2019 9.30 uur tot 13.30 uur
  Huis van de Gezondheid, Stationsplein 121 Amersfoort

  Meld u aan via deze link en noteer de datum in uw agenda. Nadere informatie volgt. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname van deze bijeenkomst. Indien u onverwachts verhinderd bent, verzoeken wij u een collega in uw plaats te laten deelnemen aan deze bijeenkomst.

  Datum : 7 november 2019
  Tijd     : 9.30 uur tot 13.30 uur
  Locatie:  pand “De Argonaut”, Huis van de Gezondheid, Stationsplein 121 te Amersfoort

  De contactpersoon voor deze bijeenkomst is Tonny van Hensbergen (t.vanhensbergen@opvang.nl).

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.