• Leden gevraagd voor de projectencommissie FO

    Op 24 juni jl. is de Algemene Leden Vergadering akkoord gegaan met een voorstel om een projectencommissie in te stellen. Voor deze commissie hebben zich inmiddels enkele bestuurders van lidinstellingen aangemeld (W. Wielakker, Kadera Overijssel en Y. Frank, CVD Rotterdam). Doel van deze commissie is: het aan de hand van enkele criteria beoordelen van beoogde nieuwe projecten/projectaanvragen (vanuit het bureau) op relevantie en belang voor leden van de Federatie Opvang.

    De commissie zal op basis van haar beoordeling een richtinggevend en zwaarwegend advies formuleren aan het bestuur van de (V)FO. Het (V)FO bestuur neemt op basis van het advies van de commissie een besluit over de projectaanvragen. Wat we met deze werkwijze willen bereiken is dat elk beoogd nieuw project binnen de Federatie Opvang kritisch getoetst/beoordeeld wordt (met behulp van een toetsingskader) teneinde het bestuur in staat te stellen een weloverwogen en onderbouwd besluit te kunnen nemen. 

    Werkwijze:
    Het is van belang dat er een ‘snelle route’ is tussen de commissie en het verenigingsbestuur. Er zal voornamelijk via de mail en telefonisch gecommuniceerd en overlegd worden, omdat face-to-face vergaderingen op korte termijn meestal lastiger in te plannen zijn en tot veel tijdverlies kunnen leiden als er mogelijk (te) lang gewacht moet worden op de eerstvolgende ingeplande vergadering.

    Wilt u zich melden voor deelname aan de commissie, of heeft u nog vragen: u kunt contact opnemen met directeur Moniek Streng via 06 484 10 944 of m.streng@opvang.nl.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.