• Landelijke implementatie van Veerkracht gaat van start!

  Op maandag 24 september 2012 is de implementatieperiode van Veerkracht gestart met een ondersteuningsbijeenkomst voor de interne projectleiders Veerkracht en de trainers Krachtwerk (uit de Vrouwenopvang). Het Verbeterteam Vrouwenopvang is hiervoor aanspreekpunt.

  Veerkracht gaat over methodisch werken met kinderen die huiselijk geweld hebben meegemaakt en daardoor met hun moeder in de Vrouwenopvang verblijven. Veerkracht is een coproductie van de Federatie Opvang en Bureau Van Montfoort/Collegio in hechte samenwerking met de praktijk. Veerkracht is uniek: het is van, voor en door de sector vrouwenopvang/aanpak huiselijk geweld. De deskundigheid betreffende methodiekontwikkeling vanuit Bureau Van Montfoort/Collegio is op een bijzondere manier gekoppeld aan de specialistische, inhoudelijke deskundigheid uit de dagelijkse praktijk. Veerkracht is ‘practise based’ tot stand is gekomen, waardoor het beoogde methodisch werken met kinderen goed is onderbouwd.

  Coproductie
  Bij de totstandkoming van Veerkracht is er nauw samengewerkt met de praktijk onder meer via een ontwikkelgroep waaraan experts uit de vrouwenopvang deelnamen. Binnen diverse instellingen in de vrouwenopvang zijn de afgelopen jaren projecten uitgevoerd en initiatieven ontwikkeld, die aandacht en hulp voor deze kwetsbare groep kinderen als uitgangspunt hadden en zijn er veel materialen ontwikkeld. Daarvan is dankbaar gebruik gemaakt. Andere inspiratiebronnen zijn Krachtwerk, Signs of Safety, ’Als het misgaat bel ik jou’ en de kindmethodiek van Blijf Groep geweest.

  Pilotfase
  Een eerste versie van Veerkracht is van januari tot en met juni 2012 uitgeprobeerd in drie instellingen: Kadera, Blijf Zuid-Holland Zuid en Kompaan en de Bocht. De ervaringen van de instellingen, inclusief suggesties en aanbevelingen van de cliënten in deze pilot, hebben geleid tot verschillende aanpassingen en verhelderingen van Veerkracht. De huidige versie kunnen we dus ‘praktijkproof’ noemen. Dat wil overigens niet zeggen dat Veerkracht nu ‘af’ is. Een methodiek dient zich te blijven ontwikkelen naar aanleiding van ervaringen in de praktijk, nieuwe inzichten, maatschappelijke- en beleidsontwikkelingen. Dit geldt ook voor Veerkracht.

  Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Jantien van der Meer, j.vandermeer@opvang.nl.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.