• Landelijke evaluatie Veerkracht Vrouwenopvang van start

  In 2012 is de landelijke implementatie van start gegaan van Veerkracht in de vrouwenopvang. Dit betekende een belangrijke stap in methodische begeleiding van kinderen. De Federatie Opvang en VanMontfoort vinden het belangrijk het verloop van de implementatie en de ervaringen met Veerkracht te volgen. Daarom hebben zij gezamenlijk het initiatief genomen tot een evaluatieonderzoek. Onderzoekers van VanMontfoort gaan het onderzoek uitvoeren in opdracht van de Federatie Opvang.

  Eind maart/begin april, zal het onderzoek van start gaan. De ervaringen en meningen van uw organisatie met betrekking tot (de implementatie van) Veerkracht zijn vanzelfsprekend zeer waardevolle informatie, daarom vragen wij uw medewerking aan het onderzoek. De uitkomsten van de evaluatie vormen de basis voor kwaliteitsverbetering en doorontwikkeling van Veerkracht. Binnen enkele dagen ontvangen alle directeuren van instellingen vrouwenopvang een uitgebreide mail met nadere informatie.

  Wat levert het evaluatieonderzoek op?
  De uitkomsten van de evaluatie vormen de basis voor kwaliteitsverbetering en doorontwikkeling van Veerkracht. In samenhang met het evaluatieonderzoek werken we momenteel aan indiening van Veerkracht bij de Databank Effectieve interventies Huiselijk Geweld van Movisie. Bij elkaar zal dit leiden tot een geactualiseerde en verbeterde versie van Veerkracht.

  Wanneer vindt het onderzoek plaats?
  Begin april kunnen de respondenten een mail verwachten met een link naar de vragenlijst. De respondenten hebben 2 weken de tijd om de vragenlijst in te vullen. In april/mei worden aanvullende interviews gehouden.

  Wat vragen wij van u en wat kunt u van ons verwachten?
  Het eerste onderdeel van het onderzoek is het afnemen van een vragenlijst bij directeuren en bij projectleiders of contactpersonen betrokken zijn bij de implementatie van Veerkracht. De vragenlijst wordt digitaal ingevuld en verwerkt.

  Aanvullende input en focusgroep:
  Aanvullend op de vragenlijst houden we een aantal interviews. Hiervoor benaderen we een aantal medewerkers. Via deze medewerkers proberen we ook een aantal ouders en kinderen te benaderen om hun ervaringen te horen. Vervolgens selecteren wij een aantal medewerkers van verschillende instellingen voor een focusgroep-bijeenkomst. In deze bijeenkomst gaan we met de deelnemers dieper in op de informatie die de vragenlijsten en interviews opgeleverd hebben.

  Onderzoeksrapport
  Alle gegevens worden geanonimiseerd verwerkt in een onderzoeksrapport, dat concrete adviezen en aanbevelingen bevat op het gebied van kwaliteitsverbetering en implementatie van Veerkracht. Het rapport zal via de website van de Federatie Opvang gepubliceerd worden.

  De onderzoekers
  Het onderzoek wordt uitgevoerd door ervaren onderzoekers: Isabel Alarcon leidt het onderzoek. Zij zal u benaderen.

  Hebt u vragen?  neem dan contact op met Claudia Compier, c.compier@opvang.nl of Netty Jongepier, nj@vanmontfoort.nl

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.