• Juiste Zorg op de Juiste Plek: vouchers regionale samenwerkingsverbanden beschikbaar

  In opdracht van VWS heeft het RIVM een interactieve website gemaakt die gemeenten, provincies, regionale zorgaanbieders en verzekeraars helpt bij het in kaart brengen van de huidige en toekomstige zorgbehoefte en het huidige zorgaanbod. Het resultaat is de website www.regiobeeld.nl. Hiermee kan per gemeente inzicht worden verkregen in de sociale - en gezondheidssituatie van de bevolking. Ook wordt de link gelegd met de zorg- en ondersteuningsbehoefte die dat vergt. Veldpartijen kunnen deze website gebruiken bij het maken van data-analyses van de regio’s.

  Juiste Zorg op de Juiste Plek
  Het maken van een regiobeeld is geen doel op zich, maar een middel om inzicht geven waar actie nodig is. Wat gaat goed en wat kan beter? En welke opgave staat de regio te wachten ten aanzien van vraag en aanbod in de zorg? Hoe anticiperen regio’s daar op? Het regiobeeld kan daarbij een basis vormen voor een breed gedragen regiovisie, waarbij alle betrokken schakels afspraken maken over de organisatie van zorg en ondersteuning.
  De gemeenschappelijke opgave geeft daarmee richting aan de inkoop door gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren en aan de manier waarop aanbieders de zorg zo organiseren dat de patiënt zich het best geholpen voelt in zijn dagelijks functioneren. De oplevering van deze website en de onderliggende dataset is daarmee een belangrijke volgende stap in de ondersteuning van de beweging Juiste Zorg op de Juiste Plek.

  Vouchers
  VWS ondersteunt de partijen die aan de slag gaan ook financieel via een subsidieprogramma bij ZonMw. Met behulp van een voucher kunnen regionale samenwerkingsverbanden expertise inhuren voor het verzamelen van data en daarmee het in kaart brengen van de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn in de regio. Vanaf 4 juni kunnen partijen een voucher aanvragen via ZonMw. De subsidie die met een voucher kan worden aangevraagd, bedraagt maximaal € 10.000,-. De vouchers kunnen aangevraagd worden tot 9 juli. Na de zomer zal de regeling, mogelijk in aangepaste vorm, weer opengesteld worden.

  Kijk voor goede voorbeelden op www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.