• Verslag WAVE-conferentie

  Het WAVE network staat voor “Women Against Violence Europe” en is een netwerkorganisatie dat bestaat uit Europese NGO’s die zich inzetten voor geweld tegen vrouwen en meisjes. Dit jaar kwamen leden samen in Boedapest van 30 oktober t/m 1 november voor de 19de jaarlijkse conferentie, waaronder Federatie Opvang.

  Openingstoespraken:
  Terry Reintke, lid Europees Parlement: de strijd tegen geweld tegen vrouwen is belangrijker en noodzakelijker geworden in de EU.
  Dubravka Simonovic, VN speciale rapporteur Geweld tegen vrouwen: onderzoek van wereldwijde data is nodig om goed beeld te krijgen van geweld tegen vrouwen, en zo een effectieve strategie te ontwikkelen om het te bestrijden; bijvoorbeeld door een goede regionale implementatie van het Istanbul verdrag. Lees verdere bevindingen en aanbevelingen in het VN-rapport.
  Elisabeth Sandor-Szalay, Adjunct-commissaris voor Fundamentele Rechten in Hongarije: geweld tegen vrouwen is een schending van fundamentele – en mensenrechten, het probleem blijft groot en dringend in Europa in het algemeen, en Hongarije in het bijzonder.
  Gyorgyi Toth, NANE Women’s Rights Association: in Hongarije krimpt het maatschappelijk middenveld door strengere regelgeving van de overheid voor subsidiering van kritische NGO’s.
  Stephanie Futter-Orel, Uitvoerend directeur WAVE: door huidig politiek klimaat wordt het moeilijker om geweld tegen vrouwen te bestrijden, terwijl dit juist zo nodig is.

  Kern toespraak:
  Rosa Logar, GREVIO lid en voorzitter WAVE-netwerk: de Istanbul conventie dient als een belangrijk raamwerk om geweld tegen vrouwen wereldwijd aan de kaak te stellen, om strategieën te ontwikkelen voor de bestrijding ervan en om onderling kennis te delen hierover. De conventie is echter door maar 19 landen getekend en door 10 landen geratificeerd. De Hongaarse overheid denkt bijvoorbeeld dat de conventie families zal schaden en heeft nog niet getekend; in dialoog gaan met wantrouwende overheden is noodzakelijk. Een gedegen implementatie bij de landen waar de conventie is geratificeerd is ook belangrijk. GREVIO, een onafhankelijke expert lichaam dat verantwoordelijk is voor de monitor van de implementatie van de Istanbul conventie, zal dit de komende jaren onderzoeken in verschillende landen. NGO’s worden opgeroepen om hieraan bij te dragen door schaduw rapport te schrijven over de wetgevende en andere maatregelen in hun land die gaan over geweld tegen vrouwen.

  Sessies en workshops:
  De rest van de eerste en de tweede dag werden ingevuld door thematische plenaire sessies en kleinere inhoudelijke workshops waar expertise uitgewisseld kon worden, ruimte was voor onderlinge discussie en aanbevelingen werden gevormd.
  Voorbeelden van onderwerpen die behandeld zijn: online geweld en misbruik; ondersteuning voor kinderen die geweld hebben meegemaakt of getuige ervan zijn geweest; seksueel geweld onder jongeren; de rol van de gezondheidszorg in het ondersteunen van slachtoffers; het gebruik van de methode krachtwerk; datacollectie om het voorkomen van geweld, gevolgen voor slachtoffers en het werk van organisaties/instellingen te laten zien; het versterken van de positie van vrouwenorganisaties.
  Bijdragen van Nederland tijdens de workshops werden gemaakt door; door Essa Reijmers (Blijfgroep) en Paula van den Boom (Stichting Perspektief) over het project SafetyNed; en door Magda Vogelezang (Arosa) over de toepassing van krachtwerk in de vrouwenopvang.

  Afsluitend kan gezegd worden dat de 19de WAVE-conferentie in Boedapest een succes was.
  Voor meer informatie of vragen over dit verslag, kunt u contact opnemen met mevrouw Kesteloo van de Federatie Opvang: a.kesteloo@opvang.nl.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.