• Kinderombudsman doet onderzoek naar kinderen die op campings wonen

    De Kinderombudsman is gestart met een onderzoek naar kinderen en jongeren die (semi) permanent op een camping of vakantiepark wonen. Dit onderzoek is mede ontstaan naar aanleiding van berichten in de media over dergelijke (semi-)permanente bewoning, maar zeker ook vanuit de wettelijke taak van De Kinderombudsman om erop toe te zien dat de kinderrechten uit het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) in Nederland worden nageleefd.

    Horen van kinderen en jongeren zélf
    De Kinderombudsman wil graag een beeld krijgen van hoe het leven van kinderen en jongeren die op een camping wonen eruit ziet; welke knelpunten zij mogelijk ervaren in hun ontwikkeling als ook wat er ook goed kan gaan. Het is een expliciete insteek van de Kinderombudsman om in ieder geval van kinderen en jongeren zélf te horen wat zij ervaren en wat zij menen nodig te hebben om zich goed te voelen en perspectiefvol op te groeien. Dit biedt de Kinderombudsman de mogelijkheid om daarna met verantwoordelijke partijen, zoals gemeenten en de Rijksoverheid, in gesprek te gaan om (eventuele) verbeteringen voor deze kinderen te realiseren.

    Bereik van het onderzoek
    Een aantal leden van de Federatie Opvang biedt begeleiding of hulp aan mensen die vanwege dakloosheid en gebrek aan een betaalbare woning op een vakantiepark of camping verblijven. Mocht u te maken hebben met gezinnen met kinderen of jongeren die in die situatie verkeren, dan kunt u hen wijzen op dit onderzoek en hen vragen of zij daaraan mee willen doen. Het gaat om een online en anonieme enquête die ongeveer een kwartier duurt om in te vullen.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.