• Inwerkingtreding Wet forensische zorg per 1 januari 2019

  De Wet forensische zorg (Wfz) is ingegaan per 1 januari 2019. U kunt zich tot 14 januari aanmelden voor de informatiebijeenkomst op 21 januari.

  Het Besluit forensische zorg en de Regeling forensische zorg zullen ingaan op een latere datum in 2019. Het was de bedoeling dat de onderliggende regelgeving ook per 1 januari 2019 zou ingaan, dat doel is om procedurele redenen niet gehaald. Het concept Besluit forensische zorg ligt op dit moment bij de Raad van State. Zie voor de inhoud Ontwerp Besluit forensische zorg.

  Het Ministerie van Justitie en Veiligheid laat over de belangrijkste consequenties van dit uitstel en van de gefaseerde inwerkingtreding van de Wet forensische zorg het volgende weten.
  Gedurende de periode dat de Wfz wel en het Bfz en de Rfz nog niet zijn gepubliceerd, is een aantal onderdelen van de wet formeel nog niet uitgewerkt.  De belangrijkste zijn:
  -  de aanwijzing van private instelling;
  -  de bestuurlijke boete;
  -  de gegevensuitwisseling;
  -  de spoedplaatsing ambulante forensische zorg zonder indicatiestelling.

  Over de aanwijzing als private instellingen hebben alle betrokken aanbieders vóór 1 januari 2019 een brief ontvangen van DJI.
  Het Ministerie gaat vooralsnog vertrouwelijk om met het opleggen van bestuurlijke boetes.

  In de Wfz is bepaald dat gegevens mogen worden uitgewisseld. De grondslagen in de Wfz verschillen niet wezenlijk met de grondslagen in het huidige Interim-besluit forensische zorg. In het Bfz wordt meer specifiek bepaald welke gegevens voor welk doel dienen te worden gewisseld.

  Spoedplaatsing is in de overbruggingsperiode mogelijk op de wijze waarop dit op dit moment ook al plaatsvindt.

  Deze punten worden nader uitgewerkt in een informatiedocument van het Ministerie. U kunt dit document opvragen via secretariaatfo@opvang.nl.

  Informatiebijeenkomst 21 januari over de Wfz
  Op 21 januari vindt er een bijeenkomst plaats over de Wet forensische zorg.Tijdens deze bijeenkomst kunnen vragen worden gesteld aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid over de Wfz en de daarmee samenhangende lagere regelgeving.

  Neem voor meer informatie contact op met Tonny van Hensbergen via t.vanhensbergen@opvang.nl of Linda van den Brink via linda.vandenbrink@ribwalliantie.nl

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.