• Investeren in veiligheid woonzorginstellingen

  De Tweede Kamer ontving op 15 mei 2019 een brief van Staatssecretaris Blokhuis over de veiligheid in woonzorginstellingen.

  Toezicht
  De Staatssecretaris gaat in zijn brief in op:

  - Het toezicht in de domeinen van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en forensische zorg. Omroep Gelderland deed een onderzoek naar woonzorginstellingen in regio Gelderland-Midden. Aanleiding was een incident in de gemeente Arnhem. De Staatssecretaris concludeert, dat het toezicht in opdrachtgeverschap van de gemeente niet is tekortgeschoten, maar wel verder kan worden geprofessionaliseerd.
  - Onderzoek dat de minister voor Rechtsbescherming heeft laten uitvoeren met betrekking tot forensisch beschermd wonen.

  Vergrootglas
  Het forensisch beschermd wonen geniet toenemende belangstelling van de Ministeries van J en V en van VWS. Dat betekent ook, dat de kwaliteit en de veiligheid van de geleverde zorg meer onder een vergrootglas komen te liggen.
  AEF deed in opdracht van J en V een onderzoek naar de oorzaken van de groei van de inzet van forensisch beschermd wonen is de afgelopen jaren. De groei komt vooral door de toename van het aantal aanmeldingen vanuit de reclassering. Advies van AEF is om in de zorginkoop meer eisen te stellen en in contractmanagement meer te toetsen of aanbieders van beschermd wonen beschikken over voldoende forensische expertise.

  Deskundigheidsontwikkeling
  Het is fijn te constateren, dat er door aanbieders de afgelopen jaren veel is geïnvesteerd in forensische kennis bij hun medewerkers. Federatie Opvang en de RIBW Alliantie hebben samen met het EFP plannen uitgewerkt voor de deskundigheidsontwikkeling bij forensisch BW en MO. De producten die zijn ontwikkeld naar aanleiding van deze afspraken hebben hun nut vast al bewezen en we kunnen de komende jaren op dit terrein nog meer verwachten.

  Beleidskaders
  Minister Dekker van rechtsbescherming zal een beleidskader voor forensisch beschermd wonen ontwikkelen. Het kwaliteitsbeleid wordt vernieuwd. Het risicomanagement krijgt prioriteit en het contractmanagement wordt geïntensiveerd.

  Doorstroom
  Er is behoefte aan opschaalcapaciteit en betere uitstroommogelijkheden met het oog op de continuïteit van zorg. De krapte op de woningmarkt vormt een belemmerende factor. De (ex-)cliënten met een forensische titel profiteren echter ook van de landelijke aanpak van de woonproblematiek voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Eventuele benodigde aanvullende maatregelen worden meegenomen bij het opstellen van het beleidskader.
  We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Neem voor meer informatie contact op met Tonny van Hensbergen: t.vanhensbergen@opvang.nl

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.