• Internetconsultatie abonnementstarief WMO 2020

  Op Overheid.nl is informatie te vinden over de internetconsultatie over het Besluit abonnementstarief Wmo 2020 en bevoegdheid kwijtschelding CAK bij tekortkomingen keten.
  De einddatum van deze consultatie is 17 april 2019.
  De aangekondigde maatregelen zijn van belang voor (vrijwel) alle aanbieders van WMO zorg en hun cliënten.

  De belangrijkste maatregelen zijn:
  • De verdere invoering van een abonnementstarief van € 19,- per maand voor een belangrijk gedeelte van de Wmo-voorzieningen.
  • De bijdrage voor een persoonsgebonden budget voor beschermd wonen wordt onder de intramurale bijdragesystematiek gebracht.
  • Maatregelen voor het verminderen van negatieve financiële effecten voor cliënten, die het gevolg zijn van stapelfacturen van het CAK, die buiten de schuld van de cliënt om zijn ontstaan.

  Federatie Opvang en RIBW Alliantie hebben het plan om op deze consultatie te reageren. We kunnen vragen of opmerkingen van uw kant bij onze reactie meenemen als ze vóór 10 april bij ons binnen zijn. Mail dan naar t.vanhensbergen@opvang.nl

  We zijn benieuwd of uw organisatie cliënten heeft met een persoonsgebonden budget voor beschermd wonen en wat de effecten voor deze cliënten zullen zijn. U kunt uiteraard ook zelf een reactie plaatsen. We stellen het op prijs als we daar dan op worden geattendeerd.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.