• Input internetconsultatie over het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening

    Afgelopen dinsdag reageerden wij op de internetconsultatie over het voorstel van staatssecretaris Van Ark op een wetsvoorstel gericht op vroegsignalering (AMvB WGS). Hierbij wordt van gemeenten gevraagd inwoners op te zoeken als zij achterstanden hebben. De AMvB wijst zes signalen aan voor de vroegsignalering van schulden.

    De AMvB wijst zes signalen aan voor de vroegsignalering van schulden. Energieleveranciers, drinkwaterleveranciers en zorgverzekeraars zijn crediteuren die op grond van huidige regelgeving verplicht zijn om betalingsachterstanden te melden bij gemeenten. Het voorgenomen besluit voegt een nieuwe vastelastencrediteur toe, namelijk de verhuurder. De AMvB biedt ook voor woningverhuurders de mogelijkheid om in het geval van betalingsachterstanden de contactgegevens van de huurder te verstrekken aan het College van Burgemeester en Wethouders.

    Vanzelfsprekend juichen we vroegsignalering toe. Zoals wij in eerdere reacties op de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) hebben aangegeven1, zijn wij op zich blij met het feit dat het voorgenomen besluit een wettelijke basis creëert om gegevens uit te wisselen in het kader van de Wgs. Wij hebben lang op deze basis voor gegevensuitwisseling gewacht en vinden het een belangrijke stap. Het verplicht actie nemen op signalen door de verhuurder - bij huurachterstand - en contact leggen met betrokken huurders is van belang, evenals het vervolgens doorgeven van dit signaal en actie vanuit de gemeente op dit ene signaal. Juist ook de verplichting bij slechts één signaal, vinden wij geen slecht idee. Het gaat immers om signalen die allen meestal aangeven dat er al meer aan de hand is.

    Wel zouden we graag willen dat er iets meer richting gegeven wordt aan hoe contact met betrokken inwoners wordt gezocht. Een brief sturen is ons inziens echt niet voldoende. De vraag dient zich wel aan of deze signalering inderdaad tijdig genoeg is. Daarbij is het ook de vraag of gemeenten in staat zijn alle gesignaleerde probleemhuishoudens te benaderen en te helpen. Hoe verhoudt deze actie zich tot de toch al veel te lange doorlooptijden in de gemeentelijke schuldhulpverlening?

    Staatssecretaris Van Ark gaat uit van een budgetneutrale uitvoering van deze gewenste stappen. Wij achten dit onmogelijk en vele partners als Divosa, NVVK en VNG ook.  Een extra investering in formatie is noodzakelijk en in kwaliteit; hoe benader je mensen succesvol en begeleid hen vervolgens op de juiste wijze? Train professionals hierin. Zonder deze investering levert dit niet het gewenste effect op. Al eerder hebben wij aangegeven dat voldoende financiële middelen onmisbaar zijn om goed uitvoering hieraan te geven. Wij zullen deelnemen aan een bijeenkomst voor de bijbehorende uitvoeringstoets rondom dit voorstel. Voor het einde van het jaar zal er dus mogelijk nog een uitgebreide reactie vanuit onze branches naar SZW gaan. Vragen? Karen van Brunschot (k.vanbrunschot@opvang.nl)

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.