• Informatiebijeenkomst ontwikkelingen Forensische Zorg - voor leden

  Op maandag 10 september organiseren Federatie Opvang en RIBW Alliantie voor haar leden een informatiebijeenkomst over de forensische zorg. De bijeenkomst vindt plaats van 15.00 uur tot 17.00 uur in Amersfoort. U bent vanaf 14.30 uur van harte welkom.

  Tijdens deze bijeenkomst zal ingegaan worden op de actuele ontwikkelingen op het terrein van de forensische zorg. Te denken valt aan de meerjarenovereenkomst die we samen met andere branches hebben afgesloten met het ministerie van Justitie en Veiligheid, het lopende onderzoek naar forensisch beschermd wonen, de implementatie van de Wet Forensische Zorg, de veldnorm beveiligde zorg, de levensloopfunctie, de ontwikkelingen rond de deskundigheidsbevordering en de kwaliteit van de forensische zorg.
  Er is gelegenheid voor de aanwezigen om een korte presentatie (pitch van enkele minuten) te geven van wat zij zoal bieden aan cliënten met een forensische titel, hoe zij daarin samenwerken met andere partijen in de forensische keten en wat na afloop van de forensische titel de vooruitzichten zijn voor de betrokken cliënten.

  Graag gaan we vervolgens met u in discussie over wat u de komende jaren verwacht van onze branches, toegespitst op de forensische zorg en de zorg voor ex gedetineerden. Welke rol ziet u daarbij voor uzelf? Zou u of uw organisatie graag participeren in werkgroepen of discussiefora en daarmee invloed uitoefenen op het landelijke of regionale beleid voor de komende jaren? Wat hebben uw organisatie en uw cliënten de komende jaren nodig?

  Meld u aan via deze link indien u deze bijeenkomst wilt bijwonen. Eind augustus ontvangt u het definitieve programma.
  Voor vragen kan contact worden opgenomen met Tonny van Hensbergen, t.vanhensbergen@opvang.nl

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.