• Hoorzitting commissie Tweede Kamer over kwaliteit en veiligheid in de forensische zorg

  Op 5 september 2018 houdt de Vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid een hoorzitting over veiligheid en kwaliteit in de forensische zorg. Federatie Opvang en RIBW Alliantie hebben de commissie per brief op de hoogte gesteld van aan aantal aandachtspunten over kwaliteit en veiligheid.

  De beperking van de verblijfsduur van forensische cliënten in klinieken heeft geleid tot een toename van het aantal forensische cliënten in het beschermd en begeleid wonen. Ook binnen het beschermd en begeleid wonen moet de kwaliteit gewaarborgd zijn en moeten de veiligheidsrisico’s voor de cliënt en zijn omgeving zoveel mogelijk worden beperkt.

  We pleiten voor:
  • Een landelijk dekkend netwerk aan opschalingsmogelijkheden voor crisissituaties.
  • Blijvende aandacht voor de vergroting van expertise en bevordering van kwaliteit.
  • Goede ketensamenwerking met politie, reclassering, gemeenten en woningbouwcorporaties.
  • Samenwerking en afstemming tussen de Ministeries van Justitie en Veiligheid, VWS, BZK en VNG.

  We vragen de kamer:
  • Dring aan op voortdurende afstemming tussen de betrokken bewindsleden, gericht op de continuïteit van zorg en ondersteuning in de forensische zorgketen, de reguliere zorg en het sociaal domein.
  • Bewaak de impact van beslissingen Forensische Zorg door Justitie en Veiligheid op andere beleidsterreinen (gemeentelijk domein/VWS) en dring aan op een goede monitoring daarvan.
  • Bevorder dat voldoende middelen voor kwaliteit, expertiseontwikkeling en veiligheid de komende jaren beschikbaar blijven komen.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Tonny van Hensbergen, T.vanhensbergen@opvang.nl

   

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.