• Hier vindt u alles over inkoop en aanbesteden in het sociaal domein

    Beschikbaar stellen van kennis en informatie is een van de pijlers van het programma ‘Inkoop en aanbesteden in het sociaal domein’. Daarvoor is een digitale vindplaats ontwikkeld met praktijkvoorbeelden over inkoop en aanbesteden.

    Op 15 mei 2019 lanceerde Minister De Jonge deze vindplaats tijdens de kennis- en praktijkdagen. Gemeenten, zorgaanbieders, kenniscentra en belangenverenigingen die te maken hebben met inkopen en aanbesteden in het sociaal domein kunnen op de vindplaats terecht voor informatie over alle fases van het inkoop- en aanbesteedproces. Hier vindt u onder andere ook de producten van het programma i-sociaal domein.

    Gemeenten en aanbieders kunnen deze website verder aanvullen met voorbeelden uit de praktijk. Wij vernemen daarom graag van u welke informatie u nuttig vindt voor uw organisatie en welke informatie u nog mist. Neem hiervoor contact op met Tonny van Hensbergen: t.vanhensbergen@opvang.nl

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.