• Helpt het als jongeren hun eigen woonvoorziening keuren?

  Onder de naam Koersen Op Eigen Kunnen (KOEK), gingen jongeren en medewerkers van zes opvanginstellingen voor dak- en thuisloze jongeren in Rotterdam de afgelopen anderhalf jaar aan de slag met de PAja!-methode. Met deze methode beoordeelden de jongeren zelf hun begeleiding en opvang. Wat het opleverde? Verbetering privacy, meer begeleiding, verbetering brandveiligheid en hygiëne, betere bereikbaarheid en communicatie met begeleiders en aanpak budgetbeheer.

  Deelnemers aan de keuring
  De deelnemende instellingen in Rotterdam waren het Centrum voor Dienstverlening (Foyer), stichting Maaszicht, het Leger des Heils (Zij aan Zij en De Vuurtoren) en stichting Enver (De Plataan en Enver Sandelingplein). De kosten van het onderzoek werden gedragen door een vijftal fondsen.

  Jongerenkeuringsteam
  Het keuringsteam bestond uit jongeren die te maken hebben (gehad) met instellingen voor dak- en thuisloze jongeren in Rotterdam. De jongeren zijn geworven middels een rondgang bij Rotterdamse opvanginstellingen en via de al deelnemende jongeren zelf. Zeven jongeren hebben tot het einde meegedaan en gedurende het traject zijn zeven jongeren, om uiteenlopende persoonlijke redenen, voortijdig gestopt. Twee trainers, van Basisberaad en Stichting Mara, gaven de jongeren tweewekelijks een training. Hierbij oefenden zij diverse onderzoeksvaardigheden: gesprekstechniek, enquêteren, data verwerken en presenteren. Ook aten de jongeren gezamenlijk en was er veel ruimte voor gezelligheid.

  Talententraject
  Aan dit PAja!-project is een TalentTraject rondom werk en scholing toegevoegd. Er zijn individuele gesprekken met de jongeren gevoerd over hun dromen op het gebied van school en werk en over de stappen die ze zouden kunnen zetten om deze waar te maken. Waar dit mogelijk was, zijn ze bij het zetten van die stappen begeleid. Daarnaast zochten verschillende werkgevers (waaronder het Werkgeversinstituut) en vertegenwoordigers van het Startcollege van het Albeda College, de Buzinezzclub en het gemeentelijk Jongerenloket mee naar oplossingen voor knelpunten waar dak- en thuisloze jongeren in Rotterdam tegenaan lopen.

  Resultaten
  Naar aanleiding van de keuring zijn veel concrete verbeteringen tot stand gebracht. Met name privacy, hygiëne en veiligheid zijn onderwerpen die veel genoemd zijn. Voorbeelden zijn:

  *Een omschrijving van wat ‘schoon’ is en wat niet wordt in de locatie opgehangen. Jongeren kunnen een module volgen die uitlegt hoe je je kamer moet schoonmaken (welke schoonmaakmiddelen er zijn, hoe je die moet gebruiken, etc.). Daarnaast is er regelmatig ‘Spic en span’-controle: een wedstrijd wie de schoonste kamer heeft en wat de schoonste verdieping is. De mensen van de schoonste verdieping mogen als beloning de volgende groepsactiviteit uitkiezen.

  *Om de brandveiligheid te vergroten is een brandweercommandant uitgenodigd. Hij heeft een rapport opgesteld waarin staat dat de woningbouwvereniging verschillende zaken moet aanpassen. Ook zijn een nieuwe droger en wasmachine aangeschaft. De brandmelder die hierbij hangt, staat nu in verbinding met de meldcentrale waardoor de brandweer automatisch wordt gewaarschuwd. Kapotte rookmelders zijn vervangen. Daarnaast is een ontruimingsplan opgesteld en is het personeel opnieuw ingelicht over wat te doen bij brand.

  *De locatie heeft een lijst van alle belangrijke telefoonnummers gemaakt. Ook de vertrouwenspersoon en het telefoonnummer van de ambulante begeleider die buiten kantooruren bereikbaar is in geval van nood staan hierop vermeld.

  *Er is gezocht naar een vertrouwenspersoon voor bewoners wanneer zij vragen hebben over hun kinderen: iemand die niet betrokken is bij de besluitvorming rondom mogelijke uithuisplaatsing. Wanneer er sprake is van uithuisplaatsing van een kind, gaan begeleiders persoonlijke gesprekken aan met alle bewoners.

  *Er zijn afspraken gemaakt over hoe begeleiders om dienen te gaan met privacy op de slaapkamers: eerst kloppen ze, dan noemen ze de naam van de jongere en daarna kondigen ze aan dat ze binnenkomen.

  Wat vinden de jongeren er achteraf van?
  De jongeren vinden na afloop van het project dat het nut heeft gehad. Een ruime meerderheid is van mening dat het project gezorgd heeft voor verbeteringen in de instellingen. Een jongere zegt bijvoorbeeld: “Ik vind dat we heel veel bereikt hebben. Als je bij bepaalde instellingen kijkt, zie je toch wel vooruitgang. Toen we langs zijn geweest waren er al veel dingen ten goede veranderd.” Hiernaast heeft het project ook voor de jongeren zelf iets opgeleverd: toegenomen zelfvertrouwen, positiviteit, een dag- en nachtritme of sociaal contact. “Ik had op een gegeven moment een dagtaak en tijdens KOEK heb ik echt een dag-nachtritme gekregen. Vroeger lag je alleen op bed niks te doen, ik hoefde ook niks. Toen kwam KOEK op mijn pad en daardoor heb ik ritme geleerd”, vertelt een jongere. Verder noemen de jongeren dat zij veel hebben gehad aan de praktische en emotionele ondersteuning van de trainers. Een jongere zegt hierover: “Bijvoorbeeld als ik een aanvraag moest doen bij de gemeente, dat hij me daarbij hielp. Toen ik een stageplek nodig had voor school heeft hij me hier een stageplek aangeboden. Dat soort dingen.” Een ander zegt: “Voor mij vooral dat iemand (de trainer) in mij geloofde die wel wist dat ik het aankon of ergens goed in was, die heeft eigenlijk een beetje mijn onzekerheid weggenomen.”

  Meer weten over PAja!?
  Kijk dan op de website. Hier vindt u alle informatie over PAja!, zoals het handboek, rapporten en persberichten.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.