• Handreiking privacy en integrale toeleiding en dienstverlening sociaal domein

    De Informatiebeveiligingsdienst (IBD) heeft een handreiking opgesteld over meervoudige hulpvragen en integrale toeleiding en dienstverlening in het sociaal domein.

    De IBD is onderdeel van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en ondersteunt gemeenten op het gebied van informatiebeveiliging. De VNG ontvangt regelmatig vragen over privacy/gegevensbescherming rondom integrale dienstverlening in het sociaal domein. Inwoners van gemeenten vragen hulp op grond van de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, maar inwoners vragen ook hulp bij schulden, leerlingenvervoer voor hun kinderen, enz. Vaak zal het gaan om een enkelvoudige vraag, maar regelmatig heeft een inwoner meer dan één hulpvraag waarbij het noodzakelijk of gewenst is om gegevens te delen.

    De handreiking privacy en integrale dienstverlening sociaal domein schept op hoofdlijnen duidelijkheid over de omgang met persoonsgegevens bij meervoudige hulpvragen, integrale toeleiding en integrale dienstverlening. De doelgroep voor deze handreiking is de gemeentelijke (privacy) jurist.

    U vindt de handreiking hier.

    Heeft u aanvullende vragen? Neem dan contact op het het privacyteam van de IBD via privacy@VNG.nl.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.