• Grote belangstelling onder Duitse collega’s voor Nederlandse Blijf Groep

    Blijf Groep organiseert voor haar Duitse collega’s op 18 oktober een werkconferentie over de Oranje Huis-aanpak. Het Oranje Huis is een vernieuwde aanpak van huiselijk geweld. Toekomstgericht en met als kerngedachte: veiligheid maak je samen. De belangstelling voor deze nieuwe methodiek is groot. Meer dan 100 Duitse belangstellenden komen naar Amsterdam om de congres dag in Casa 400 bij te wonen.

    De interesse vanuit de Duitse vrouwenopvang voor de Oranje Huis aanpak is exponentieel gegroeid naar aanleiding van de opening van het eerste Oranje Huis in Alkmaar, augustus 2011, en de beschreven werkwijze van de Oranje Huis-aanpak in het najaar van 2011. “Lange tijd lag in de hulpverlening de nadruk op opvang en op wegvluchten voor geweld in plaats van op stoppen van geweld. Met de Oranje Huis-aanpak verandert dat. Het probleem van huiselijk geweld wordt niet langer verstopt op een geheime locatie. Een Oranje Huis is zichtbaar en herkenbaar. En het biedt directe hulp voor alle gezinsleden. Ons doel is niet per se het beëindigen van relaties, maar het stoppen van geweld.”, aldus Ingeborg Schenkels, teammanager Blijf Groep.

    Doordat het adres niet geheim is, kunnen cliënten bezoek ontvangen en kunnen partnergesprekken en gezinsgesprekken tot een belangrijke doorbraak leiden in de geweldsspiraal. Het Oranje Huis verbindt zich ook actief met de buurt, vanuit de visie dat de sociale cohesie en ontmoeting de veiligheid bevordert. Wij stimuleren onze cliënten om activiteiten te ondernemen in de buurt. Dit geldt natuurlijk niet altijd, bij extreem onveilige situaties, wordt er uitgeweken naar alternatieve locaties.

    Blijf Groep
    Blijf Groep heeft ten doel: het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en uitbuiting in relaties. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: het bieden, coördineren en organiseren van directe hulp op maat, thuis of in de opvang, aan iedereen die te maken heeft met uitbuiting in relaties en huiselijk geweld; het ontwikkelen en delen van kennis over huiselijk geweld en het structureel vragen van steun en aandacht voor de aanpak van huiselijk geweld.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.