• GREVIO bezoekt Nederland voor evaluatie Istanbul Verdrag

  Tussen 11 en 15 maart 2019 was het GREVIO (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence) op bezoek in Nederland, die het als haar taak heeft om het Rijk te evalueren op de uitvoering van het Istanbul Verdrag, ofwel het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.

  In voorbereiding op het GREVIO bezoek, heeft Federatie Opvang het stuk “Bevindingen van de vrouwenopvang” geschreven als bijdrage voor de schaduwrapportage van NGO’s die is gestuurd naar het GREVIO, naast de rapportage van de Nederlandse overheid.

  Federatie Opvang en de vrouwenopvang waren aanwezig om hun input te geven tijdens de NGO roundtables en tijdens een meeting bij het Ministerie van VWS. Een statement is tijdens deze meetings meegegeven over de laatste ontwikkelingen binnen de vrouwenopvang en een overzicht van tien verbeterpunten over de preventie en hulpverlening van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.

  GREVIO is die week ook op werkbezoek geweest bij Moviera, waar ook de politie, buurtteam, Veilig Thuis en de gemeente aanwezig waren.

  Zo heeft GREVIO een compleet beeld kunnen vormen van het landelijk stelsel van de vrouwenopvang en wat er verbeterd kan worden in de preventie en hulpverlening van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.

  De eindrapportage van GREVIO over de situatie in Nederland wordt eind 2019 verwacht.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.