• Geslaagde bijeenkomst over de forensische zorg op 10 september 2018

  Op 10 september hielden Federatie Opvang en RIBW Alliantie voor de bij de forensische zorg betrokken leden een gezamenlijke informatiebijeenkomst. De nadruk lag daarbij uiteraard op het beschermd en begeleid wonen en de opvang voor cliënten met een forensische titel.

  Actualiteiten
  Tijdens deze bijeenkomst werden in vogelvlucht de belangrijkste actualiteiten rond de forensische zorg gepresenteerd.

  Meerjarenovereenkomst
  De betrokken zorgbranches (GGZ Nederland, VGN, Federatie Opvang en RIBW Alliantie) hebben een meerjarenovereenkomst afgesloten met het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

  Wet Forensische zorg
  De nieuwe Wet Forensische Zorg wordt per 1-1-2019 van kracht. Alle betrokken partijen in de keten werken samen met het Ministerie aan de implementatie van deze wet. We komen dit najaar met meer informatie over wat dit voor uw organisatie kan betekenen.

  Veldnorm
  Voor cliënten met een hoog risicoprofiel is begin dit jaar een veldnorm ontwikkeld voor beveiligde zorg en de levensloopfunctie. Pilots starten binnenkort in vier regio’s. Voor aanbieders van beschermd wonen, maatschappelijke opvang in individuele begeleiding is het belangrijk om hierbij aangesloten te zijn. Zoek actief contact op met de aanbieders van beveiligde zorg in uw regio.

  Deskundigheidsbevordering en kwaliteitsontwikkeling
  Maak gebruik van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling, deskundigheidsbevordering en kwaliteitsontwikkeling. We werken als branches nauw samen met het EFP (Expertisecentrum Forensische Psychiatrie en KFZ (programma Kwaliteit Forensische Zorg).

  Focuspunten voor onze branches
  De aanwezigen konden aangeven wat voor hen de belangrijkste aandachtspunten waren rond deze thema’s en waar als branches de komende tijd de focus moet liggen. Na de pauze volgde een geanimeerde discussie over deze thema’s.

  Continuïteit van zorg
  Continuïteit van zorg blijft een van de belangrijkste aandachtspunten. Voor alle betrokken partijen in een regio is het een uitdaging om de zorgketen voor de (ex) forensische cliënten goed te organiseren en doorlopende financiering goed te regelen. Zowel het opschalen naar zwaardere zorg als het afschalen naar lichtere zorg maakt onderdeel uit van de ketenafspraken. De cliënt moet geen last hebben van de overgang van de forensische zorg naar bijvoorbeeld de Wmo.

  Veiligheid in de wijk
  Andere speerpunten hebben te maken met de veiligheid, de kwaliteit en de deskundigheidsbevordering. Veiligheid is niet alleen aandachtspunt binnen de klinieken, maar nadrukkelijk ook in de wijk, dicht bij de burgers.

  Beperken van administratieve lasten
  Ook op het terrein van de forensische zorg vragen de aanwezigen aandacht voor het beperken van de administratieve lasten. In het kader van de meerjarenovereenkomst zullen schrapsessies georganiseerd worden. Meer informatie hierover volgt.

  Actieve betrokkenheid van leden
  Leden kunnen ook zelf actief participeren in discussiegroepen rond de gepresenteerde thema’s. Mensen die aanwezig waren, kunnen daarvoor een vragenlijst invullen. Andere belangstellenden kunnen desgevraagd deze vragenlijst ook invullen middels deze link.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Tonny van Hensbergen, t.vanhensbergen@opvang.nl of Linda van den Brink, linda.vandenbrink@ribwalliantie.nl.

   

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.