• Geschillencommissie Sociaal Domein van start

  In de eerste drie jaar na de decentralisatie van het sociaal domein zijn regelmatig geschillen ontstaan tussen gemeenten en aanbieders en ook tussen gemeenten onderling. Vaak komen de betrokken partijen niet of moeizaam tot een oplossing of moet een dure en tijdrovende gang naar de rechter worden gemaakt. Daarom is sinds 1 januari 2019 de Geschillencommissie Sociaal Domein van de VNG ingesteld.

  Voor wie is de geschillencommissie?
  De geschillencommissie richt zich in eerste instantie op twee typen geschillen:

  > Geschillen tussen gemeenten over welke gemeente verantwoordelijk is conform het woonplaatsbeginsel (Jeugd)
  > Geschillen tussen een gemeente en een aanbieder in een inkooprelatie (Jeugd en Wmo).

  Reikwijdte en reglement Geschillencommissie sociaal domein
  De geschillencommissie bepaalt aan de hand van het reglement of een geschil in behandeling wordt genomen. Het reglement is zodanig geformuleerd dat ook aanpalende geschillen kunnen worden behandeld binnen de in de komende periode te bepalen scope. De werkingssfeer en reikwijdte kan in de loop der tijd worden verbreed (bijvoorbeeld naar andere geschillen in het sociaal domein). Uitzondering is de landelijke toegankelijkheid beschermd wonen, waar de VNG al een eigen commissie voor heeft opgezet welke zich uitsluitend op dit onderwerp richt.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.