• Gerichte aanpak nodig van geweld tegen meisjes en vrouwen met een beperking

  Het College voor de Rechten van de Mens pleit voor meer aandacht bij de overheid voor de specifieke risico’s voor meisjes en vrouwen met een beperking om slachtoffer te worden van geweld. Voor een effectieve aanpak om hun mensenrechten te beschermen, is het belangrijk goed zicht te hebben op deze risico’s.

  Het advies van het College is gebaseerd op een verkennend onderzoek dat Regioplan in zijn opdracht heeft uitgevoerd. Daarbij is de stand van zaken in Nederland geïnventariseerd rond het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, toegespitst op de groep meisjes en vrouwen. Ook is gekeken naar de verplichtingen die voortvloeien uit het Verdrag van Istanbul inzake geweld tegen vrouwen.

  Meisjes en vrouwen met een beperking lopen extra risico om slachtoffer te worden van geweld. Naar schatting maakt een derde van hen in hun leven geweld mee; dat cijfer ligt hoger dan bij andere vrouwen en dan bij jongens en mannen met een beperking.

  Beleid over handicap en dat over geweld tegen vrouwen raken elkaar nu nog te weinig. Alleen op het terrein van seksueel geweld wordt het snijvlak gevonden. Bovendien worden meisjes en vrouwen met een beperking nog nauwelijks betrokken bij het beleid, terwijl dat wel verplicht is. Het onderzoek geeft handvatten voor beleid en praktijk om de mensenrechten van meisjes en vrouwen met een beperking beter te beschermen en zo hun veiligheid te vergroten.

  18068-Eindrapport-Geweld_tegen_meisjes_en_vrouwen_met_een_beperking-Regi…_(1).pdf


  Zie website van het College van de Rechten van de Mens
  voor meer informatie.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.