• Gerichte aanpak nodig bij schulden in opvang, beschermd wonen en ggz

    Op 4 juli 2019 heeft Federatie Opvang tijdens de bijeenkomst Samenwerking Brede Schuldenaanpak het rapport 'Schulden in de Opvang en Beschermd Wonen' gepresenteerd. Het rapport is aangeboden aan staatssecretarissen Tamara van Ark (SZW) en Paul Blokhuis (VWS). Uit het rapport blijkt dat een “categorale” aanpak van schulden nodig is voor cliënten van vrouwenopvang, maatschappelijke opvang, beschermd wonen en ggz.

    Specifieke aanpak schulden noodzakelijk voor kwetsbare groepen
    Cliënten in de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen kampen heel vaak met schulden en zelfs problematische schulden. Schulden met de bijbehorende stress hebben een enorme impact op betrokkenen en hinderen herstel en terugkeer naar het gewone leven. In 2016 startte Federatie Opvang het project “Versterking Financiële Zelfredzaamheid van cliënten”. Het rapport en de bevindingen daarin vormen de afsluiting van een onderzoek naar de situatie van cliënten in de vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en beschermd wonen voor ggz cliënten. Het rapport laat zien dat een “categorale” (specifieke) aanpak nodig is voor deze groepen cliënten.

    Speciale dank van Federatie Opvang gaat uit naar de onderzoekers dr. Catelijne Akkermans en drs. Astrid Huygen.

    Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Karen van Brunschot, k.vanbrunschot@opvang.nl of Marthe Riemeijer, m.riemeijer@opvang.nl

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.