• Gemeenten niet gericht op schuldenvrij maken inwoners

  De huidige decentrale uitvoering van de minnelijke schuldhulpverlening zit het schuldenvrij maken van mensen in de weg. Dat is één van de zorgwekkende hoofdconclusies van het rapport Aansluiting gezocht! van Bureau Berenschot over het schuldhulpverleningsstelsel. Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) stuurde het rapport vorige week met een summiere mededeling naar de Tweede Kamer als bijlage bij een brief over de Brede Schuldenaanpak.

  Deze Kamerbrief staat hier. ‘Gemeenten tonen niet het gedrag dat in de beleidstheorie van hen wordt verwacht’, luidt de ontnuchterende conclusie. Leden van de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid reageren kritisch naar aanleiding van de conclusies uit het rapport van Berenschot over de werking van het schuldhulpverleningsstelsel. Daarin concluderen de onderzoekers dat gemeenten in de huidige setting niet gericht zijn op het schuldenvrij maken van cliënten. Ook de NVVK roept op tot verbetering.

  Zorgwekkend
  ‘We doen het op het moment niet goed, zoveel wordt wel duidelijk’, zegt René Peters (CDA). ‘Ik vind het erg dat er geen helder beeld is van de doelgroep. Dat veel gemeenten in feite niet genoeg geld over hebben voor het uitvoeren van schuldhulpverlening, heb ik nog niet eerder gehoord en vind ik zorgwekkend.’ De doelstellingen in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) worden volgens Peters ‘wel heel vrij geïnterpreteerd’ door gemeenten. ‘Terwijl zij wel verplicht zijn om al hun inwoners met schuldenproblemen richting een schuldenvrij bestaan te helpen.’ Peters plaatst daarbij de kanttekening dat het voor gemeenten erg moeilijk is om sommige groepen, met name zzp’ers, aan een regeling te helpen en dat gemeenten eenmaal krap bij kas zitten. Zie hier voor meer.

  Ook voor zeer kwetsbare groepen als (potentiële) opvang en Beschermd Wonen cliënten is er veelal geen hulp. Dat blijkt uit interviews met professionals en een Quick Scan die Federatie Opvang uitzette in Opvang- (maatschappelijke opvang en vrouwenopvang) en Beschermd Wonen instellingen. Ook in een onderzoek van Dr. Akkermans blijkt dit. De rapportages van laatstgenoemd onderzoek verschijnt een dezer dagen. Tevens is er een rapport over de aansluiting van het minnelijke traject en het wettelijke traject. Voor informatie: k.vanbrunschot@opvang.nl

   

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.