• Forensische Deskundigheidsbevordering BW en MO presenteert zich tijdens Festival forensische Zorg

  Graag zouden we ons stevig willen presenteren tijdens het Festival Forensische Zorg dat op 28 januari 2020 weer gehouden zal worden. Daar hebben we u als leden bij nodig.

  De afgelopen jaren hebben wij als Federatie Opvang en RIBW Alliantie samen met het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) het nodige ontwikkeld met het oog op de deskundigheidsontwikkeling van medewerkers van onze sectoren op het terrein van de forensische zorg. Dit sloot ook aan bij de wens van onze leden om de beschikbare middelen vanuit het EFP hierop in te zetten. Dat het in een behoefte voorziet bleek ook wel tijdens de drukbezochte landelijke studiedagen die we organiseerden op 29 november 2018 en 28 maart 2019.

  Als we kijken naar beleidsvoornemens van Minister Dekker en Staatssecretaris Blokhuis op het terrein van het forensisch beschermd wonen, dan moeten we onze inspanningen op het terrein van de deskundigheidsbevordering ook de komende jaren voortdurend onder de aandacht blijven brengen. Graag zouden we ons stevig willen presenteren tijdens het Festival Forensische Zorg dat op 28 januari 2020 weer gehouden zal worden. Daar hebben we u als leden bij nodig. We kunnen tot uiterlijk 20 oktober weer voorstellen indienen. Het overkoepelende thema is dit jaar ‘spanning’.
  Welke thema’s wilt u naar voren halen (b.v. risicomanagement, bevorderen doorstroom)?
  Welke (goede) voorbeelden passen daarbij?
  Welke vorm heeft u daarbij in gedachten (presentatie plenair, workshop, ervaringsterras, anders namelijk…)?
  Zou u er zelf ook aan mee willen werken?

  Stuur uw reactie vóór 14 oktober 2019 naar Tonny van Hensbergen. (t.vanhensbergen@opvang.nl)

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.