• Fier Fryslân en Terre des Hommes hebben 3 miljoen euro gekregen van de Nationale Postcodeloterij

  Fier en Terre des Hommes gaan nauw samenwerken en wisselen kennis en expertise uit zodat daders sneller gepakt kunnen worden en de slachtoffers betere hulp krijgen. Doel van de samenwerking is bovendien de hulp te optimaliseren.

  Waar wordt de schenking onder meer aan besteed?
  1. Het terugkeerproject van Terre des Hommes. Buitenlandse slachtoffers van internationale mensenhandel krijgen de kans om met behulp van goede begeleiding terug te keren naar het land van herkomst. In het land van herkomst zelf is ook begeleiding en hulp geregeld. Fier en Terre des Hommes willen bovendien de tocht van het slachtoffer in kaart brengen: van het land waar de handel begon tot de plek in Nederland waar de persoon in kwestie is gevonden.
  2. Ontwikkelen van een kennisdatabank waarin, naast landeninformatie, alle informatie over de mensenrechtelijke, juridische, maatschappelijke en gezondheidsaspecten van mensenhandel te vinden is. Voor professionals, door professionals.
  3. Het energie- en waterneutraal bouwen van ‘De Garaasje’, een gebouw waar het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) haar plek krijgt. Een nieuw centrum waar professionals van verschillende instanties kennis en krachten bundelen zodat de strijd tegen mensenhandel daadkrachtiger en efficiënter gevoerd kan worden. Daarnaast kunnen slachtoffers en hun kinderen in dit centrum opgevangen en behandeld worden voor korte en langere periode. In het CKM komt verder een Diagnostisch Centrum ten behoeve van slachtoffers mensenhandel.
  Daarmee is nog niet alles wat heel hard nodig is gefinancierd. Het CKM / Fier vangt niet alleen getraumatiseerde vrouwen op, maar ook hun kinderen. Die gezamenlijke opvang is heel hard nodig voor moeder en kind. Voor de opvang van de moeders worden we betaald uit publieke middelen zoals de AWBZ en GGZ. Voor de kinderen ontvangen we vanuit de AWBZ en GGZ geen financiering. AWBZ en GGZ faciliteert de opname en behandeling van (één-ouder) gezinnen niet. Die financiering zullen we op een andere manier moeten bewerkstelligen. Zo drukken we de exploitatie door duurzaam te bouwen. We besparen op de water- en energierekening zodat er geld overblijft voor de kinderen. Daarnaast blijft er financiering nodig voor de NGO-poot van het Centrum Kinderhandel Mensenhandel. Voor het doen van onderzoek, schrijven van stukken, voor het voeren van politieke lobby en het veranderen van wetgeving en beleid hebben we uw steun en hulp nog altijd heel hard nodig.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.