• Fier centraal in Brandpunt-docu over mensenhandel

  Fier Fryslân staat komende zondagavond centraal in de documentaire van Brandpunt over mensenhandel in Nederland. Documentairemaker Tamme de Leur volgde enkele slachtoffers van mensenhandel die bij Fier in de veilige opvang verblijven, en sprak met hen over hun leven. Fier-directeur Linda Terpstra doet een aantal pittige uitspraken over dit thema.

  Fier gaat al lange tijd de strijd aan tegen kinderhandel en mensenhandel. Met een nieuw Centrum Kinderhandel en Mensenhandel biedt Fier samenhangende en geïntegreerde hulp aan kinderen, jongeren en volwassenen die slachtoffer zijn. ‘Mensenhandel hoort niet thuis in een beschaafde wereld’, zegt Fier-directeur Linda Terpstra. ‘Toch wordt het door vele mensen geaccepteerd en zelfs in stand gehouden. Fier wil hier graag wat aan doen. We vragen aandacht voor deze problematiek en willen mensen wakker schudden. Ervoor zorgen dat slachtoffers de hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Nu is die hulp nog te versnipperd en niet adequaat genoeg.’

  Terpstra doelt op de ketensamenwerking waarvan in Nederland sprake is als het gaat om bestrijding van mensenhandel. Iedere instelling en instantie is verantwoordelijk voor een onderdeel en hanteert haar eigen regelgeving, werkprocessen en doorlooptijden. Terpstra: ‘Dit maakt dat er veel tijd verloren gaat en er soms langs elkaar heen wordt gewerkt. Fier wil al deze professionals samenbrengen in één multidisciplinair team, dat samenwerkt aan een nieuwe aanpak van kinder- en mensenhandel. Voor slachtoffers van mensenhandel betekent dit: snellere hulp, betere bescherming en gespecialiseerde diagnostiek en behandeling.’

  Het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel zal worden ondergebracht in een nog te bouwen gebouw: De Garaasje. Dit gebouw komt als zusje van De Veilige Veste (een uniek opvangconcept voor zwaar bedreigde meiden) op hetzelfde terrein, gelegen naast het politiebureau in Leeuwarden. Meer informatie over dit project is te vinden op www.degaraasje.nl. Fier zoekt voor dit project nog sponsoren.

  Uitzendgegevens documentaire
  Uitzending: zondagavond 10 juni, rond 22.00 uur.
  Zender: Nederland 2
  Lengte uitzending: 25 minuten

  Fier Fryslân
  Fier Fryslân is een expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Fier wil geweld in relaties voorkomen en stoppen en biedt hulp en behandeling bij de gevolgen van dit geweld. Fier helpt slachtoffers, getuigen én plegers van huiselijk geweld, jeugdprostitutie of eergerelateerd geweld. Waar nodig zorgt Fier voor veilige opvang. www.fierfryslan.nl.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.