• Evaluatie van aanpak van huiselijk geweld en geweld tegen vrouwen

    De Nederlandse overheid heeft de eigen aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld geëvalueerd in het kader van het verdrag van de Raad van Europa inzake voorkomen en stoppen van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul).

    Nederland heeft het Verdrag van Istanbul in 2015 geratificeerd en het is op 1 maart 2016 voor ons land in werking getreden. De Raad van Europa heeft bij het verdrag een evaluatie systeem opgezet om te controleren of landen de juiste maatregelen hebben genomen en of die in de praktijk worden uitgevoerd. Een groep van experts (GREVIO) organiseert de evaluaties en adviseert het comité van deelnemende landen over de conclusies van de evaluatie. Nederland is dit jaar aan de beurt. De rapportage die de overheid op verzoek van GREVIO heeft gemaakt is nu klaar en door minister Hugo de Jonge van VWS naar de Tweede Kamer gestuurd.

    In het evaluatieproces van GREVIO worden maatschappelijke organisaties ook nadrukkelijk uitgenodigd om een reactie te geven. De Federatie Opvang is nauw betrokken bij de totstandkoming van deze schaduwrapportage. Daarover volgt later meer informatie.

    Rapport van de overheid en brief aan de Tweede Kamer: Klik hier
    grplaatjs

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.