• Eindrapportage Lenferink over kinderen in maatschappelijke en vrouwenopvang

  Op verzoek van voormalig staatssecretaris Van Rijn en de VNG heeft burgemeester Lenferink (Leiden) zich de afgelopen maanden beziggehouden met het vraagstuk kinderen in de vrouwenopvang en in de maatschappelijke opvang. Voor kinderen is het een zeer ingrijpende ervaring als zij met hun ouders in een opvang worden opgenomen. Lenferink komt met aanbevelingen voor gemeenten, gemeenteraden en opvanginstellingen.

  Specifieke aandacht voor kinderen in de opvang
  Een belangrijke rode draad in de aanbevelingen is de duurzame borging van kwalitatief goede opvang met specifieke aandacht voor kinderen en jongeren, zowel in de maatschappelijke als in de vrouwenopvang. De eindrapportage geeft daar concrete handvatten voor. Minister de Jonge en staatssecretaris Paul Blokhuis doen een oproep aan gemeenten en instellingen om de handen daarvoor ineen te slaan en samen te komen tot een landelijk normenkader voor kwalitatief goede opvang met specifieke aandacht voor kinderen. Een van de basiseisen daarbij is dat kinderen en jongeren gezien worden als zelfstandige individuen die de begeleiding en hulp krijgen die nodig is.

  Versnelde verbeterslag noodzakelijk
  De Federatie Opvang is blij met het rapport van burgemeester Lenferink. De bevindingen en aanbevelingen zijn voor het bestuur een aansporing om samen met de leden tot een versnelde verbeterslag te komen. De kinderen zijn vaak jarenlang getuige of zelfs slachtoffer geweest van huiselijk geweld en/of dakloosheid en hebben te maken met de stress.  De gevolgen van deze stressvolle situaties zijn belemmerend voor hun ontwikkeling wat een vruchtbare bodem is voor een herhaling van zetten. Omdat het vaak om kinderen gaat in de basisschoolleeftijd biedt dit een kans om te investeren in een betere toekomst. De mogelijkheden zijn er ook voor. Het vraagt alleen om een omslag in denken bij de leden én de gemeenten. De kinderen zijn burgers van de gemeente en de gemeente beschikt over de middelen om deze kinderen te helpen. De gedachte moet doorbroken worden dat, als een kind in de opvang aanwezig is, daarmee de begeleiding ook geregeld is. Dat blijkt niet altijd het geval te zijn. De opvang is een goede plek om met de begeleiding te starten. Met opvang en lichte begeleiding alleen zijn we er niet. Daar is deskundigheid voor nodig van binnen of van buiten de instelling, dit is afhankelijk van de lokale situatie. De gemeente kan dit door een juiste prioriteitstelling en het combineren van budgetten faciliteren. De Federatie Opvang gaat met de minister, staatssecretaris en de gemeenten in gesprek om ervoor te zorgen dat de opvang en de begeleiding goed is geregeld.


  Voor informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Johan Gortworst, j.gortworst@opvang.nl

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.