• Pak armoede en schulden aan! Pamflet aan Tweede Kamer

  Op 10 oktober 2019 vindt het Algemeen Overleg Armoede en Schulden plaats in de Tweede Kamer. De boodschap van de Federatie Opvang en RIBW Alliantie aan de Tweede Kamer is om perspectief te bieden aan mensen met een kleine beurs! 939.000 mensen in Nederland leven op en rond de armoedegrens. Velen van hen komen nauwelijks rond.

  Krachten bundelen in landelijke armoedecoalitie
  Door samenwerking met partners als Schouders Eronder en het bundelen van krachten met de VNG, NVVK, Landelijke Cliëntenraad Werk en Inkomen, Divosa, Sociaal Werk Nederland, BPBI (Bewindvoerders), agenderen we knelpunten die leiden tot armoede bij clienten. We zetten in op een verbetering in de situatie voor kwetsbare groepen in opvang en beschermd wonen. Federatie Opvang en RIBW Alliantie hebben zich in dat kader aangesloten bij de nieuwe landelijke armoedecoalitie.

  Gezamenlijk pamflet gericht aan politieke bestuurders
  Een gezamenlijk pamflet met de meest gedeelde speerpunten is de eerste uiting van deze coalitie. Deze zijn:
  Zorg voor een toereikend inkomen, zodat mensen met een laag inkomen kunnen voorzien in hun levensonderhoud en kunnen meedoen aan de samenleving;
  Stop onnodige verhoging schulden, zoals boetes op de zorgpremie als mensen de zorgpremie niet kunnen betalen; verdriedubbeling van onbetaalde CJIB boetes en buiten proportionele incassopraktijken;
  Laat overheden mee werken aan echte oplossingen voor problematische schulden, zoals we dat ook van andere schuldeisers vragen.

  Hier vindt u het pamflet dat inmiddels aan de Tweede Kamer is toegezonden. Binnen de nieuwe armoedecoalitie worden ontwikkelingen kritisch gevolgd, informeren partijen elkaar over belangrijk ontwikkelingen en treedt men samen naar buiten met de belangrijkste knelpunten en oplossingen. Federatie Opvang en RIBW Alliantie zullen verder een actieve bijdrage leveren aan het door staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) ingezette traject “Basisnorm Schuldhulp”, waarmee een betere kwaliteit van gemeentelijke schuldhulp moet worden ingezet.

  Juridische knelpunten
  Meer uitgewerkte of wetstechnische knelpunten en oplossingen legt de coalitie voor op politieke momenten zoals een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer. Divosa en VNG hebben inbreng gedaan. Ook NVVK stuurde een uitgebreide brief t.b.v. het AO op 10 oktober a.s.

  Agenda
  Aan een uitgewerkte agenda en communicatie-momenten voor de landelijke armoedecoalitie wordt verder gewerkt. Voor vragen: k.vanbrunschot@opvang.nl of marrymos@armoedecoalitie-utrecht.nl

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.