• Doorontwikkeling Veerkracht

  Veerkracht, de begeleidingsmethodiek voor kinderen die in Vrouwenopvanginstellingen verblijven, wordt sinds september 2012 geïmplementeerd bij de deelnemende instellingen. De Federatie Opvang start nu met de doorontwikkeling van Veerkracht via twee projecten. Er wordt een variant van Veerkracht ontwikkeld voor kinderen die in de maatschappelijke opvang verblijven (residentieel, begeleid wonen, ambulante begeleiding). En er wordt een ambulante module van Veerkracht ontwikkeld voor de Vrouwenopvang.

  De aanleiding van dit project is de vraag van de leden van de Federatie Opvang om een begeleidingsmethodiek voor de kinderen in de maatschappelijke opvang te ontwerpen. Gedurende de ontwikkelfase van Veerkracht hebben verschillende maatschappelijke opvanginstellingen contact gezocht met het bureau van de Federatie Opvang, omdat zij ook het belang inzien van goede en volwaardige opvang en begeleiding van de kinderen die in de opvang verblijven. Daarnaast vragen de leden om een ambulante module van Veerkracht zodat ook in deze vorm van hulpverlening de kinderen de begeleiding ontvangen die zij nodig hebben.

  In beide projecten wordt met Bureau Van Montfoort/Collegio samengewerkt, bijgestaan door een ontwikkelgroep met professionals uit de maatschappelijke opvang (voor de MO-variant) en een ontwikkelgroep met professionals uit de Vrouwenopvang. De projecten bestaan uit een ontwikkelfase, een pilotfase en een implementatiefase.

  Doelstelling van beide projecten is het breed toepasbaar maken van de methodiek Veerkracht voor alle onderdelen van de maatschappelijke opvang en de vrouwenopvang, de crisisopvang, vervolgopvang en begeleid wonen/ambulante hulpverlening.

  De ontwikkeling van de ambulante module van Veerkracht voor de Vrouwenopvang start na de zomer. De directeuren Vrouwenopvang worden hier apart over geïnformeerd. Voor meer informatie kunt u terecht bij: Jannephine Snijders, j.snijders@opvang.nl

  De ontwikkeling van de variant voor de maatschappelijke opvang is al gestart. Op maandag 24 juni kwam de ontwikkelgroep voor het eerst bijeen. Aan de ontwikkelgroep nemen de volgende instellingen deel: De Tussenvoorziening, Iris Zorg, SMO Traverse, Algemeen Opvangcentrum Purmerend, MFC Het Kompas en CVD-Jongeren. Voor voldoende betrokkenheid van de maatschappelijke opvang bij de ontwikkeling van deze begeleidingsmethodiek, zou het welkom zijn als er meer instellingen deelnemen aan de ontwikkelgroep. De directeuren van de maatschappelijke opvang worden nog apart geïnformeerd over dit project.

  Een presentatie van Veerkracht in het Engels is beschikbaar.

  Meer achtergrondinformatie vindt u hier. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij Jantien van der Meer, j.vandermeer@opvang.nl.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.