• Bij het samenstellen en onderhouden van deze website is en wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd, echter bestaat de mogelijkheid dat de informatie die op deze site wordt aangeboden, niet volledig is of onjuistheden bevat.
  De Federatie Opvang is in zijn geheel niet aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Bepaalde verwijzingen op deze site voeren naar informatiebronnen die door derden worden opgesteld en bijgehouden. De Federatie Opvang draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die informatiebronnen.


  Privacy Statement

  De Federatie Opvang respecteert de privacy van de bezoekers van de website. Vanwege volledige transparantie hebben wij een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot de verwerking van (geautomatiseerde) persoonsgegevens, het doel ervan alsook de mogelijkheden van betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.
  De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website www.opvang.nl bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.
  Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is de Federatie Opvang, gevestigd te Piet Mondriaanplein 25, 3812 GZ Amersfoort, RSIN 8334936.
  Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.
  Met het voortzetten van het bezoek van de website www.opvang.nl accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

  PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
  De Federatie Opvang verwerkt persoonsgegevens over u als u bijvoorbeeld zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van de Federatie Opvang of als u gebruik maakt van de inlogfaciliteit van de website.

  DOEL VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
  De persoonsgegevens die u opgeeft worden alleen gebruikt voor de het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

  BEWAARTERMIJN VAN DE PERSOONSGEGEVENS
  De Federatie Opvang bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

  GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretariaatfo@opvang.nl. De Federatie Opvang zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met twee maanden worden verlengd.

  GEGEVENS WEL GEBRUIKEN VOOR OPSPORING
  Uw gegevens kunnen wel gebruikt worden voor opsporing. Bijvoorbeeld als u via deze site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

  OVER DE WEBSITE WWW.OPVANG.NL

  BEVEILIGEN
  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Federatie Opvang verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de Federatie Opvang op via secretariaatfo@opvang.nl.

  HET GEBRUIK VAN COOKIES
  De website maakt gebruik van functionele cookies en analytische cookies. De functionele cookies worden gebruikt om de website beter te laten werken. De analytische cookies worden gebruikt door Google analytics voor het in kaart brengen van het websitebezoek.

  IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
  Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden door Google Analytics waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Federatie Opvang gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

  GOOGLE ANALYTICS
  De website maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken.
  De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.
  Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan de Federatie Opvang te kunnen verstrekken.
  Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Federatie Opvang heeft hier geen invloed op.
  De Federatie Opvang heeft Google geen toestemming gegeven om via de Federatie Opvang verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.