• Debat woningmarkt 6 maart: “Meer woningen nodig - en jongeren van de straat”

  Op 6 maart 2019 vindt het Algemeen Overleg Staat van de Woningmarkt plaats. Op de agenda staat de evaluatie van de herziene Woningwet 2015. De Federatie Opvang, RIBW Alliantie en GGZ Nederland zonden brieven aan de Tweede Kamer over het gebrek aan betaalbare en geschikte woningen voor cliënten uit beschermd wonen, opvang en ggz. Sinds 2015 nam de Tweede Kamer 10 moties hierover aan. Onorthodoxe oplossingen zijn nodig, de woningnood stuwt de zorgkosten op, intramuraal verblijf duurt veel te lang.

  Evaluatie Woningwet 2015
  Minister Ollongren zond op 22 februari 2019 een brief  aan de Kamer, met de hoofdpunten uit de evaluatie van de Herziene Woningwet die in 2015 van kracht werd. De Federatie Opvang, RIBW Alliantie en GGZ Nederland hebben hierop gereageerd. Uit de evaluatie blijkt dat er geen verbeteringen te zien zijn op de woningmarkt voor burgers met lagere inkomens.

  Dakloosheid kwetsbare jongeren neemt toe
  De branches vragen met name ook aandacht voor jongeren. Er zijn 10.000 dak- en thuisloze jongeren. Veel van hen zijn afkomstig uit de jeugdzorg, jeugd ggz of zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij vallen tussen wal en schip. Zij vormen de dak en thuisloze mensen of -misschien wel de mensen met chronisch psychiatrische problemen- van de toekomst, als er niet wordt ingegrepen. De aanbieders van opvang en zorg willen graag een impuls om deze kwetsbare groep te huisvesten door een creatief plan in te zetten, waarbij bijvoorbeeld Tiny Houses versneld gerealiseerd kunnen worden.

  Investeringsruimte corporaties veel te krap
  Professor Johan Conijn (Universiteit van Amsterdam) verklaart het gebrek aan nieuw gebouwde woningen en daarmee een blijvend nijpend tekort door de problemen in de investeringsruimte van corporaties. Dit tekort aan investeringsruimte is veroorzaakt door de verhuurdersheffing en overige nieuwe heffingen aan corporaties. Ook het terugdringen van corporaties op haar kerntaak huisvesting, betekent dat er te weinig kan worden ingezet op leefbaarheid, het zorgen voor “ogen en oren en eventueel eerste hulp” in de wijken. Dit terwijl corporaties daar een belangrijke rol in kunnen vervullen.

  Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Karen van Brunschot, senior beleidsadviseur, k.vanbrunschot@opvang.nl

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.