• Dakloosheid voorkomen door aanpassing beleid kostendelersnorm

  Staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) heeft gemeenten geïnformeerd over de ruimte die zij hebben in de Participatiewet om maatwerk te leveren aan burgers die te maken hebben met de 'kostendelersnorm'. Met maatwerk bij het toepassen van de kostendelersnorm kan dakloosheid voorkomen worden.

  Motie Rene Peters CDA
  Rene Peters diende bij de behandeling van de begroting van het ministerie van SZW, november 2018, een motie in over toepassing van de kostendelersnorm door gemeenten. De aanleiding voor deze motie was de toename van het aantal dakloze jongeren in Nederland. De motie Peters verzoekt de regering om de mogelijkheid van maatwerk bij de toepassing van de kostendelersnorm nadrukkelijk bij de gemeenten onder de aandacht te brengen om dreigende dakloosheid te voorkomen.

  Maatwerk bij tijdelijk verblijf
  Al eerder, in de Verzamelbrief van 13 november 2015 heeft SZW de gemeenten geïnformeerd over de mogelijkheid van maatwerk bij de toepassing van de kostendelersnorm. Ook is in deze brief verduidelijkt hoe om te gaan met situaties waarbij sprake is van tijdelijk verblijf. Jongeren tot 21 jaar en studenten zijn al bij wet uitgezonderd van de kostendelersnorm en tellen dus niet mee als kostendeler.

  Kostendelersnorm als iemand tijdelijk verblijft bij uitkeringsgerechtigde
  Wanneer het gaat om personen van 21 jaar en ouder, die tijdelijk inwonen bij een bijstandsgerechtigde, dan hoeft degene die tijdelijk inwoont niet mee te tellen voor de kostendelersnorm. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om mensen in een crisissituatie, daklozen of mensen die dakloos dreigen te raken. De gemeente dient dan vast te stellen dat het gaat om tijdelijk verblijf. Vervolgens behoort het tot de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid van de gemeente om al dan niet in specifieke situaties een uitzondering te maken en de kostendelersnorm niet van toepassing te verklaren.

  Daarnaast kunnen er individuele situaties zijn, waarin het wenselijk is om individueel maatwerk te verlenen met betrekking tot de hoogte van de uitkering. Gemeenten kunnen dan op basis van de individuele situatie van bijstandsgerechtigde van 18 jaar en ouder op basis van artikel 18, eerste lid van de Participatiewet de bijstand en de daaraan verbonden verplichtingen afstemmen op de omstandigheden, mogelijkheden en middelen van de rechthebbende belanghebbende; uiteraard met inachtneming van voorliggende voorzieningen.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.