• Congres ‘Samen werken aan sociale inclusie’

  Meedoen in de maatschappij, dat wil iedereen. Ook mensen die niet vanzelfsprekend kunnen meedoen, vanwege beperkingen en/of psychosociale kwetsbaarheid. Zet u zich in voor een inclusieve en veilige wijk?

  Programma
  Tijdens het congres:
  •Gaat u met elkaar aan de slag met knelpunten in domeinoverstijgende samenwerking, met oplossingen vanuit tal van vernieuwende praktijkvoorbeelden. U merkt dat er altijd mogelijkheden te vinden zijn, als er de wil en het lef is bij alle betrokkenen.
  •Krijgt u inspiratie over hoe een inclusieve en veilige wijk eruit kan zien. Ruimte maken voor ‘anders’ zijn. In iedere buurt, voor iedereen. Het versterken van zelfmanagement en ervaringsdeskundigheid. Een stem geven aan het sociale netwerk. Duurzame samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en andere partners. Ogen en oren in de buurt.
  •Krijgt u inzicht in de gezamenlijke toekomstagenda op weg naar sociale inclusie: van plannen naar actie! U komt te weten wat op regionaal en landelijk niveau in de komende jaren moet gebeuren om te werken aan een inclusieve en veilige wijk.

  Voor wie?
  Het congres is bedoeld voor iedereen die zich inzet voor kwetsbare mensen en mensen met psychische problemen, zoals:
  •Ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers van cliënten en familie
  •Ambtenaren, bestuurders en raadsleden van gemeenten
  •Professionals, beleidsmedewerkers, leidinggevenden en bestuurders in de ggz, gehandicaptensector, opvang en sociaal domein
  •Professionals, beleidsmedewerkers en bestuurders van woningcorporaties
  •Politie en andere veiligheidsprofessionals
  •Accountmanagers van zorgverzekeraars.

  Een idee: Neem een buurtbewoner/cliënt, naastbetrokkene, ervaringsdeskundige, collega of (potentiële) samenwerkingspartner mee naar het congres (u dient zich wel per persoon te registreren).

  Datum, tijd en locatie
  •Datum: donderdag 15 maart 2018
  •Tijd: 09.00 – 17.00 uur
  •Locatie: NBC Congrescentrum in Nieuwegein

  Meer weten en aanmelden
  •Het congres wordt georganiseerd vanuit de volgende programma’s: ‘Nieuwe wegen ggz en opvang’, ‘Schakelteam personen met verward gedrag’, ‘Regie in de regio’, ‘Opvang en Bescherming’ en ‘Inclusieve wijk’.
  •Meld u alvast aan voor dit congres via het online inschrijfformulier. Aanmelden is kosteloos.
  •Er is een reiskostenvergoeding beschikbaar voor ervaringsdeskundigen en (vertegenwoordigers van) cliënten en familie.

  Organisatoren van dit congres zijn:

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.