• Congres No Excuse - Oog en oor voor alle kinderen in de opvang

  Op 14 maart 2019 organiseren Stichting Kinderpostzegels en Federatie Opvang een congres over de positie van kinderen die met een ouder verblijven in maatschappelijke- of vrouwenopvang of beschermd wonen. Het congres is bedoeld voor bestuurders en professionals om te werken aan structurele verbeteringen en kennis te verdiepen op thema's die voor de begeleiding van kinderen en jongeren van belang zijn.

  Kwetsbare kinderen
  Jaarlijks worden ongeveer 8.000 kinderen in de maatschappelijke- en vrouwenopvang opgevangen. Op het moment dat deze kinderen in de opvang terecht komen, zijn zij gemiddeld acht jaar oud en hebben zij meerdere, vaak potentiële traumatische ervaringen achter de rug. Waaronder bijvoorbeeld (huiselijk) geweld, een vechtscheiding, armoede en/of het ontbreken van een vaste woon- of verblijfplaats.

  Speciale aandacht nodig
  Bestuurders en professionals van de instellingen, iedereen is er van overtuigd dat deze kinderen en jongeren speciale aandacht nodig hebben om zich verder gezond te kunnen ontwikkelen. Toch zijn veel instellingen nog niet in staat dit optimaal aan te bieden. Er kan gebrek zijn aan huisvesting, financiën, opleidingen of andere zaken die voor een goed begeleiding van kinderen fundamenteel zijn.

  Wat kinderen en jongeren zelf willen
  Het ministerie van VWS en de VNG hebben naar aanleiding van de rapportage van burgemeester Lenferink alle gemeenten aangeschreven en aangespoord om werk te maken van de positie van kinderen in de opvang. Met dit congres pakken we de handschoen op, met als belangrijk speerpunt: werken vanuit de wensen en verbeterpunten van de jongeren zelf!

  Voor het programma van het congres, klik hier voor programma en workshops.

  Doel congres
  Bestuurders worden uitgenodigd gezamenlijk afspraken te maken hoe structurele verbeteringen aan te brengen in de opvang van kinderen. Geld mag en kan het probleem niet zijn!
  Professionals krijgen verdiepende informatie op thema’s die voor de begeleiding van de kinderen van belang zijn, zoals jongerenparticipatie, opvoedingsondersteuning, kinderen en ouders met beperkingen, vluchtelingenkinderen en trauma-sensitief werken. Er is alle gelegenheid om met elkaar ervaringen en kennis uit te wisselen.
  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Johan Gortworst via 06 23 09 13 12 of j.gortworst@opvang.nl.

  Locatie congres
  Het congres vindt plaats in de Veerensmederij in Amersfoort. Voor een routebeschrijving klik hier.

  Aanmelden en kosten
  Aan het congres zijn geen kosten verbonden voor bestuurders en medewerkers van leden van de Federatie Opvang en RIBW Alliantie. U kunt zich aanmelden via deze link.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.