• Bijeenkomsten Platform IPS bij Kenniscentrum Phrenos

  In december vond een bijenkomst plaats voor de maatschappelijke opvang en beschermd wonen over het thema IPS om kennis te maken met deze aanpak en te kijken of instellingen hiermee aan de slag willen. Binnen de RIBW Alliantie en GGZ Nederland is al een aantal instellingen langere of kortere tijd actief en werkt met deze methodiek. In samenwerking met Kenniscentrum Phrenos wordt nu onderzocht of IPS uitgebreid kan worden naar de opvangpopulatie. In Amerika zijn hier reeds zeer goede resultaten van bekend. Instellingen die geïnteresseerd zijn, kunnen zich aansluiten bij het platform IPS van Kenniscentrum Phrenos waarmee Federatie Opvang samenwerking heeft gezocht.

  Kenniscentrum Phrenos organiseert enkele malen per jaar bijeenkomsten voor dit platform. Tijdens deze bijeenkomsten wordt kennis gedeeld en vooral ingegaan op knelpunten, als het zoeken van financiering en samenwerking met gemeenten. NB: Omdat zowel tijdens deze bijeenkomst op 18 mei, als op het participatiefestival op 24 mei IPS uitgebreid aan bod komt en er mogelijkheden zijn om ervaringen uit te wisselen, is besloten de eerder aangekondigde bijeenkomst van 31 mei van GGZ Nederland. Federatie Opvang en RIBW Alliantie te laten vervallen.

  Belangstelling voor de bijeenkomst van het platform IPS? Graag aanmelden bij Tinka Verweij: tverweij@kcphrenos.nl.

  De definitieve agenda wordt later bekendgemaakt. Ben je geen lid van het platform, maar wil je wel graag aanschuiven? Stuur dan ook even een mail naar Tinka Verweij: tverweij@kcphrenos.nl. Zie deze link voor meer informatie over participatie en IPS.

  Plaats bijeenkomst: Kenniscentrum Phrenos, Da Costakade 45, Utrecht. De bijeenkomst duurt 1 dagdeel, van 9.30 uur tot 12.30 uur.

  Voor vragen kan contact worden opgenomen met Karen van Brunschot, k.vanbrunschot@opvang.nl.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.