• Begroting Wonen in Tweede Kamer

  Op 14 november 2018 behandelt de Tweede Kamer de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken, onderdeel Wonen. De Federatie Opvang schreef, met RIBW Alliantie en GGZ Nederland, een brief met de dringende oproep om creatieve oplossingen voor de woningnood te ontwikkelen, zoals een noodwoningenplan. Daarnaast vragen de branches om maatregelen tegen de torenhoge administratieve lasten bij intermediaire verhuur van woonruimten aan cliënten.

  Integrale aanpak nodig op wonen, schulden en leefbaarheid
  Ook is een integrale aanpak van groot belang. Een woning alleen is niet voldoende voor psychisch kwetsbare mensen. Randvoorwaarden zoals goede begeleiding gedurende een ruime periode, schuldhulp, dagbesteding/werk en zorg, moeten geregeld zijn, wil iemand kans van slagen hebben na uitstroom uit een instelling. Begeleiding, die de gemeente moet bekostigen wordt vaak te kort, of niet intensief genoeg ingezet, waardoor terugval plaatsvindt. Investeringen in leefbaarheid van wijken zijn noodzakelijk om overlast te voorkomen.

  Steun voor stellingname gemeenten
  De VNG schreef voor de begrotingsbehandeling een position paper met zes punten. De Federatie Opvang steunt de stellingname van de gemeenten op de punten:
  1. Interbestuurlijk programma (IBP) Het IBP moet meer aandacht geven aan woningbouwopgave
  2. Betaalbaarheid midden huur: Huurders in het middensegment besteden 40-50% van hun inkomen aan huur en dat is te veel. Arme huurders betalen circa 50%  van hun inkomen aan huisvestingslasten.
  3. Wonen en Zorg: Door een tekort een sociale huurwoningen ontstaat er “concurrentie” tussen de meest urgente groepen.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.