• Begroting SZW: meetbare doelstelling nodig voor verminderen langdurige armoede en dakloosheid

  Op woensdag 27 november 2019 behandelt de Tweede Kamer de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Federatie Opvang en RIBW Alliantie vragen in een brief om een meetbare doelstelling van minister, staatssecretaris en kabinet om het aantal mensen te verminderen, dat in langdurige armoede leeft. Dit zijn de mensen met het grootste risico op dakloosheid. In Nederland leidt langdurige armoede steeds vaker tot dakloosheid.

  Langdurige armoede en dakloosheid
  Dakloosheid is in 2019 niet alleen meer het lot van psychiatrische patiënten voor wie geen plaats in beschermd wonen is. Het is ook het lot van zzp’ers met schulden en van mensen met een baan waarvan ze geen woning kunnen betalen.
  Dakloosheid is het lot van jongeren met een beperking die door veranderingen in de Wajong en Participatiewet niet langer thuis en ook niet zelfstandig kunnen wonen. Het is ook het lot van gezinnen met kinderen die door het ingewikkelde toeslagensysteem in de schulden komen of in absolute armoede terecht komen door het niet handhaven van de beslagvrije voet. Het CBS laat zien dat dakloosheid het gevolg is van jarenlang op (minder dan) het minimum inkomen leven.

  Beleid bevordert langdurige armoede
  Al deze kwesties hangen samen met wetgeving die verhindert dat mensen zichzelf kunnen redden. De 4-weken zoektijd voor jongeren bij een aanvraag om bijstand, de kostendelersnorm, de belemmeringen voor schuldhulpverlening, de incasso-industrie, het niet handhaven van de beslagvrije voet, het doolhof aan armoederegelingen voor mensen die op of onder het minimum leven, de belemmeringen voor schuldhulp, de afname van het aantal mensen in schuldsanering. Dit zijn allemaal oorzaken die langdurige armoede bevorderen en daarmee dakloosheid als risico vergroten.

  Meetbare doelstelling nodig
  Een meetbare doelstelling om het aantal mensen te verminderen dat in langdurige armoede leeft, kan helpen om de stijging van het aantal dakloze mensen een halt toe te roepen. Hoe minder langdurig arme mensen Nederland telt, des te minder mensen dakloos zullen raken. Zowel de Rijksoverheid als gemeenten kunnen de doelstelling gebruiken om bestaande en nieuwe maatregelen te toetsen op effecten op armoede en dakloosheid. Daarmee kunnen ongewenste en onbedoelde gevolgen van beleidsmaatregelen voorkomen worden.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.