• AVG helpdesk voor Zorg en Welzijn in oprichting

    Er is steeds meer informatie beschikbaar over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die met ingang van 25 mei 2018 van kracht is. Zorgaanbieders zijn druk bezig met de nieuwe privacy regelgeving en hebben regelmatig vragen die soms eenvoudig zijn maar vaak ook complex of juridisch van aard. Vandaar het initiatief van VWS om een algemene helpdesk beschikbaar te stellen voor Zorg en Welzijn. Federatie Opvang en Sociaal Werk Nederland werken hier aan mee.

    Een programmamanager bij het ministerie van VWS is aangesteld voor de oprichting van de helpdesk. Uitgangspunt is ‘no wrong door’, zodat vragen over de AVG van zorgaanbieders op een adequate manier beantwoord kunnen worden.

    Federatie Opvang is samen met Sociaal Werk Nederland (SWN) in dit traject actief om de helpdesk toegankelijk te maken voor de leden van Federatie Opvang en SWN. Informatie over de laatste stand van zaken hierover kunt u hier teruglezen.

    Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Gerard van Dam, g.vandam@opvang.nl.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.