• Analyse kosten baten investeringen en opbrengsten in de Maatschappelijke opvang

    Op 29 april 2011 heeft de staatssecretaris van VWS een Kosten Baten Analyse van de investeringen en opbrengsten in de maatschappelijke opvang aan de Tweede Kamer gestuurd. Bureaus Cebeon en Regioplan hebben de kosten en opbrengsten van het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang G4 op een rij gezet en uitgerekend wat de investeringen opleveren.

    Het rapport geeft aan dat de effecten op de domeinen zorg en veiligheid het meest substantieel zijn.  De kosten-batenanalyse maakt zichtbaar dat MO-beleid een beroep op dure voorzieningen helpt voorkomen als zij erin slaagt haar preventieve rol, met name bij potentieel en residentieel daklozen, effectief te vervullen.

    Uit het rapport blijkt dat opvang beter en goedkoper is dan op straat leven: ook door middel van adequate opvang, regie en nazorg draagt MO-beleid eraan bij dat aanmerkelijk hogere kosten op andere domeinen, in het bijzonder zorg en veiligheid, worden vermeden.
    Voor mensen die van de straat zijn gehaald geldt dat het voorkomen van uitval/terugval naar feitelijk dakloosheid de meste kosten bespaart. Daarin is meegenomen dat een beperkte groep zich anders zou ontwikkelen tot zeer actieve veelpleger. Daarnaast zijn het bevorderen van doorstroming van beschermd naar begeleid wonen, en van begeleid naar zelfstandig wonen belangrijke effecten. Op basis van de beschikbare gegevens is becijferd dat één euro aan MO-inzet bij deze doelgroep indicatief baten oplevert in de orde van circa 3,5 euro.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.