• Forse wachtlijsten beschermd wonen in Amersfoort, Nijmegen en Leiden

  In de aanloop naar nieuwe regionale beleidsplannen voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen hebben drie regio's opdracht gegeven een analyse uit te voeren van de omvang en kenmerken van de populatie binnen de maatschappelijke opvang (inclusief zwerfjongeren) en het beschermd en begeleid wonen. Het Trimbos Instituut voerde onderzoeken uit in Nijmegen en Amersfoort. Bureau HHM deed onderzoek in de regio Leiden.

  Capaciteit en wachtlijsten
  In alle drie onderzoeken is in kaart gebracht hoeveel mensen nu gebruik maken van beschermd wonen. In de onderzoeken van Amersfoort en Leiden is ook het aantal gebruikers van de maatschappelijke opvang en hun profiel onderzocht. Opvallend zijn de wachtlijsten die niet zijn gedaald: nog steeds wachten grote groepen mensen met ggz problematiek op een plek in beschermd wonen.
  In Nijmegen bedroeg het aantal personen op de wachtlijst bij de acht instellingen in de regio die daarover gegevens aanleverden ongeveer 200 personen. Dat aantal is gedurende 2015 min of meer stabiel gebleven (199 op 1 januari 2015 en 193 op 31 december 2015). Dat is circa een derde van de totale BW-capaciteit in de regio.

  In Leiden stonden 111 mensen op de wachtlijst per einde 2016 op een totaal aantal mensen in beschermd wonen (zorg in natura) van 465.

  In Amersfoort en regio stonden begin 2017 in totaal 131 personen (98 volwassenen; 33 jongeren) op de wachtlijst voor een plaats binnen het beschermd wonen. Dit betreft mensen bij wie in een intakegesprek is vastgesteld dat ze in aanmerking komen voor een BW-plek. Daarnaast stonden er nog 78 personen (60 volwassenen; 18 jongeren) op de ‘belangstellendenlijst’. De ‘belangstellendenlijst’ wordt gebruikt voor mensen die in aanmerking willen komen voor een locatie waarvan de wachtlijst ‘vol‘ is, bij hen is (nog) geen intake afgenomen. Feitelijk wachten er dus 209 personen op een plek in beschermd wonen op een aanbod van 444 plaatsen.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.