• Administratieprotocollen voor Wmo 2015 en Jeugdwet zijn gepubliceerd

  Aanbieders en gemeenten hebben de afgelopen maanden intensief samengewerkt om afspraken te maken over de administratieve afhandeling van de zorg in natura bij de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet. Dit heeft geresulteerd in twee administratieprotocollen die moeten leiden tot minder diversiteit in de administratieve processen bij aanbieders en gemeenten. Vooral voor aanbieders is de winst groot als alle gemeenten waar u een contractrelatie mee heeft de administratieprotocollen gaan gebruiken.

  Juist gebruik
  De administratieprotocollen stimuleren en faciliteren het juist gebruik van de uitvoeringsvarianten. Het juist gebruik zal verplicht worden gesteld in de ministeriële regeling beperking uitvoeringslasten voor Wmo 2015 en de Jeugdwet.

  Twee administratieprotocollen: inspannings- en outputgericht
  Er bestaan, grofweg gezien, voor de Wmo 2015 en de Jeugdhulpverlening drie contracttypen (=uitvoeringsvarianten): inspanningsgericht, outputgericht en taakgericht. Voor de inspanningsgerichte- en outputgerichte uitvoeringsvariant is een protocol gemaakt. De actuele versie staat op de productenpagina van het i-sociaal domein.

  Er is voor de totstandkoming van de administratieprotocollen een aantal keuzes gemaakt. Het gaat bijvoorbeeld om declaratieperioden, declaratiemethodiek, proces van start- en stop zorg en de beoordeling van een aanvraag door de gemeente. Meer informatie over deze keuzes vindt u hier.

  Heeft u vragen of opmerkingen over de administratieprotocollen?
  De administratieprotocollen zijn vanuit het veld ontwikkeld. Het proces is zorgvuldig doorlopen. Desalniettemin is het mogelijk dat het protocol vragen oproept. Het kan zijn dat afspraken niet duidelijk genoeg zijn of dat u bepaalde afspraken verwacht die er niet in staan.

  Voor vragen kan u contact opnemen met G. van Dam (g.vandam@opvang.nl)

   

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.