• Actieprogramma Weer Thuis actief op WoOncongres 4 april 2019

  Het Actieprogramma ‘Weer Thuis’ heeft tijdens het grote WoOncongres, dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken organiseerde, een workshop verzorgd met als thema: “Uitstroom Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang”. Het Actieprogramma richt zich op de ondersteuning van gemeenten en corporaties om deze uitstroom te verbeteren.

  Uitstroom heeft impuls nodig
  Het feit dat het gaat om kwetsbare groepen maakt deze extra aandacht broodnodig. Niet alleen het grote tekort aan betaalbare woningen, maar ook het feit dat mensen zijn aangewezen op ondersteuning en begeleiding, heeft tot gevolg dat de uitstroom te moeizaam verloopt.

  Grote verschillen tussen regio’s
  In de presentatie kwam het landelijk perspectief aan de orde,  maar werd vooral aandacht besteed aan hoe het gaat in de regio. De presentatie werd gegeven door Jamal Schoute, junior projectleider “Weer Thuis” en Pieter van Hulten van Aedes. Tevens kwam Dion Heinis van Pré Wonen aan het woord over zijn ervaring met het deelnemen in het actieprogramma in de regio Haarlem, waarmee zij in 2018 zijn gestart. Onder de deelnemers waren mensen vanuit de corporaties en gemeenten. Tijdens het interactieve deel van de workshop kwamen er vragen en ervaringen vanuit de zaal, waaruit men kan opmaken dat er grote verschillen zijn in de regio’s. Niet alleen op het gebied van gemaakte afspraken, maar tevens op het gebied van de uitvoer van deze globale prestatieafspraken.

  Stop op uitstroom kandidaten beschermd wonen en opvang
  Een van de aanwezigen gaf aan dat zij zelfs een stop hebben voor kandidaten vanuit Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Opvang vanwege ernstige problemen in het verleden. Hieruit blijkt dat er nog veel valt te winnen; contact tussen de diverse partijen die belang hebben bij een goedlopende uitstroom is stap één. Hierbij zijn niet alleen de organisaties geholpen, maar wanneer de cliënt centraal komt te staan, komt ook hij Weer Thuis.


  Voor meer informatie Karen van Brunschot, k.vanbrunschot@opvang.nl of Marijke Moolenaar, m.moolenaar@opvang.nl

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.