• Actieprogramma (ont)regel de zorg

  In 2018 heeft het ministerie van VWS in afstemming met betrokken partners een actieprogramma (ont)regel de zorg opgesteld. Dit actieprogramma bestaat uit verschillende deelplannen voor diverse sectoren in de zorg (ziekenhuizen, huisartsen, langdurige zorg, sociaal domein, etc.). Een van de deelplannen gaat over het verminderen van de regeldruk in de uitvoering van de Jeugdwet en Wmo, waaronder de instellingen voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen.

  Minister de Jonge heeft Rita Verdonk benoemd als speciaal adviseur (Ont)Regel de zorg voor de professionals die werkzaam zijn bij de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo. Zij wil samen met de professionals aan de slag om de administratie- en werkdruk te verlagen zodat professionals meer tijd hebben om te doen waarvoor ze zijn opgeleid. Ze gaat daarbij als volgt te werk:
  •      door middel van een schrapsessie bij een instelling inventariseren waar de professionals in de praktijk last van hebben
  •      dit bespreken met degenen die deze knelpunten veroorzaken (gemeenten, bestuurders van instellingen, anderen)
  •      zoeken van oplossingen - dit kan zowel lokaal, regionaal als landelijk zijn.

  Indien u belangstelling heeft om een dergelijke sessie in samenwerking met Rita Verdonk en haar team te organiseren, dan kunt u dit kenbaar maken door een mail te sturen aan rita.verdonk@minvws.nl. Een dergelijke sessie kan zich op de regeldruk van medewerkers in uw instellingen richten, maar ook breder, zoals de uitvoering van de Wmo of Jeugdwet. Instellingen kunnen ook zelf een schrapsessie organiseren. Hiervoor kan men gebruik maken van het instrumentarium dat op de website staat van het programma Ontregel de zorg.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.